Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. > Rok 2016 > Poskytnutí informace týkající se plnění povinností při provozování kamerového systému ze dne 26. února 2016

 

Poskytnutí informace týkající se plnění povinností při provozování kamerového systému ze dne 26. února 2016 - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se plnění povinností při provozování kamerového systému.

Dne 26. února 2016 sdělil Úřad žadateli následující:

K dotazu, zda Karel Hlavatý, provozovatel a majitel Lázní Jablonec, splnil oznamovací povinnost v souvislosti s provozem kamerového systému, sdělil, že Úřad neeviduje žádné oznámení o zpracování osobních údajů od Karla Hlavatého. Pro informaci sdělil, že registr oznámených zpracování je veřejně dostupný na webových stránkách Úřadu (www.uoou.cz) v rubrice „Registr“.

K dalším otázkám je předně třeba uvést, že součástí českého právního řádu není žádný právní předpis, který by obecně upravoval provoz kamerových systémů. V případě, že tyto systémy pořizují záznam, dochází ke zpracování osobních údajů a je třeba aplikovat pravidla zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (text zákona je dostupný na webových stránkách Úřadu v rubrice „Právní předpisy“). Tato pravidla jsou však poměrně obecná.

Proto k době povolené archivace záznamů je možné pouze odkázat na § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého lze uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování (obecně lze uvést, že v případě proběhlého incidentu je možné uchovávat pořízený záznam až do jeho vyřešení).

K oprávnění poskytnout záznam třetímu subjektu je nutné odkázat na § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého lze zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas. Obecně jsou pak právní důvody pro zpracování osobních údajů uvedeny v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

K dotazu týkajícímu se případné hrozící pokuty za porušení zákona č. 101/2000 Sb. lze uvést, že za správní delikt je možno uložit sankci až do výše 5.000.000 Kč (§ 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.) a v některých speciálních případech až do výše 10.000.000 Kč (odst. 4 uvedeného ustanovení).

Nad rámec výše uvedeného lze uvést, že pokud má žadatel podezření, že došlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., může se na Úřad obrátit se svým podnětem, neboť podle § 29 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona Úřad přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém