Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů předávaných třetím osobám Českým statistickým úřadem (dále také ČSÚ)

 

Poskytnutí informací ke správním řízením se SVJ

 
 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl, na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dne 3. července 2019, následující informace:

  • Počet zahájených správních řízení týkajících se plnění povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů zahájených Úřadem v období od 1.1.2018 do 25.5.2018, jejichž účastníkem bylo společenství vlastníků jednotek (vzniklé dle z. č. 72/1994 Sb., nebo z. č. 89/2012 Sb.) 
Nebylo zahájeno žádné správní řízení. V uvedeném období byla zahájena jedna kontrola u společenství vlastníků jednotek, v rámci které nebylo zjištěno žádné porušení.

  • Počet zahájených správních řízení týkajících se plnění povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů zahájených Úřadem v období od 26.5.2018 do 1.7.2019, jejichž účastníkem je společenství vlastníků jednotek (vzniklé dle z. č. 72/1994 Sb., nebo z. č. 89/2012 Sb.). 
Nebylo zahájeno žádné správní řízení. V uvedeném období byly zahájeny dvě kontroly u společenství vlastníků jednotek, kdy jedna z kontrol není dosud ukončena. U druhé kontroly bylo zjištěno porušení právních předpisů, nicméně řízení o uložení opatření nebylo vedeno z důvodu zjednání nápravy ještě před jeho zahájením a řízení o sankci nebylo vedeno s odkazem na ustanovení § 40a zákona č. 101/2000 Sb.

  • Počet uložených sankcí (pokut) a/nebo nápravných opatření vůči společenství vlastníků jednotek, a to za výše uvedená období.
Nebyly uloženy žádné sankce ani nebyla uložena nápravná opatření.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém