Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Poskytnutí informací ke správním řízením se SVJ

 
 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl, na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dne 3. července 2019, následující informace:

  • Počet zahájených správních řízení týkajících se plnění povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů zahájených Úřadem v období od 1.1.2018 do 25.5.2018, jejichž účastníkem bylo společenství vlastníků jednotek (vzniklé dle z. č. 72/1994 Sb., nebo z. č. 89/2012 Sb.) 
Nebylo zahájeno žádné správní řízení. V uvedeném období byla zahájena jedna kontrola u společenství vlastníků jednotek, v rámci které nebylo zjištěno žádné porušení.

  • Počet zahájených správních řízení týkajících se plnění povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů zahájených Úřadem v období od 26.5.2018 do 1.7.2019, jejichž účastníkem je společenství vlastníků jednotek (vzniklé dle z. č. 72/1994 Sb., nebo z. č. 89/2012 Sb.). 
Nebylo zahájeno žádné správní řízení. V uvedeném období byly zahájeny dvě kontroly u společenství vlastníků jednotek, kdy jedna z kontrol není dosud ukončena. U druhé kontroly bylo zjištěno porušení právních předpisů, nicméně řízení o uložení opatření nebylo vedeno z důvodu zjednání nápravy ještě před jeho zahájením a řízení o sankci nebylo vedeno s odkazem na ustanovení § 40a zákona č. 101/2000 Sb.

  • Počet uložených sankcí (pokut) a/nebo nápravných opatření vůči společenství vlastníků jednotek, a to za výše uvedená období.
Nebyly uloženy žádné sankce ani nebyla uložena nápravná opatření.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém