Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Poskytnutí informací o rozkladové komisi

 
 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl dne 22. února 2019 informaci, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tohoto znění:

  • Na Úřadu byla ustavena pouze jedna rozkladová komise.
  • Jmenný seznam členů komise je zveřejněn na https://www.uoou.cz/seznam-clenu-rozkladove-komise/ds-1079/archiv=0&p1=1059, přičemž předseda rozkladové komise je zaměstnancem Úřadu.
  • V roce 2018 bylo jedenkrát rozhodnuto odlišně od návrhu rozkladové komise.     
  • V roce 2018 nebyla namítána podjatost člena rozkladové komise.   
  • Členové rozkladové komise působí na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb nebo dohody o pracovní činnosti či provedení práce. 
  • Zaměstnanci Úřadu působí v rozkladové komisi v rámci pracovní doby.
  • Statut jednacího řádu je poskytnut v příloze
  • Senát na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. nebyl ustaven.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém