Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Poskytnutí provozních a lokalizačních údajů subjektu udajů

 

 
 

12. února 2013

Na základě dotazu poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) svoje stanovisko k problematice poskytnutí provozních a lokalizačních údajů uchovávaných na základě § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), tedy v případě uchovávání provozních a lokalizačních údajů na straně poskytovatele.

V tomto stanovisku Úřad konstatoval, že podle § 3 odst. 6 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) se ustanovení § 12 nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů. Uvedenou výjimku ovšem nelze v daném případě aplikovat, neboť dle názoru Úřadu naprostá většina uchovávaných osobních údajů nemá s trestnou činností žádnou souvislost, osoby, jichž se tato data týkají, nejsou pachatelé trestných činů, tyto provozní a lokalizační údaje k tomuto účelu nebudou ani nikdy využity a není tedy naplněna podmínka nezbytnosti takového zpracování se smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. Úřad současně přihlédl k čl. 13 Směrnice č. 95/46/ES, ze kterého je zřejmé, že nejenom samotné zpracování musí být nezbytné pro zajištění stanoveného cíle (vyšetřování trestných činů), ale i omezení konkrétního práva subjektu údajů musí být pro tento cíl nezbytné opatření. V daném případě lze přitom konstatovat, že samotné poskytnutí informace o uchovávaných provozních a lokalizačních údajích subjektu údajů nemůže nijak ohrozit cíl, pro který jsou tato data zpracovávána, a proto omezení takového práva není nezbytným opatřením.

Stanovisko Úřadu lze proto shrnout tak, že je povinností právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnout subjektu údajů na jeho žádost konkrétní provozní a lokalizační údaje, které jako správce k jeho osobě zpracovává a uchovává na základě § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb. Výjimka podle § 3 odst. 6 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. by se vztahovala pouze na takový případ, kdy by subjekt údajů vznesl dotaz a požadoval sdělení konkrétních dat, která již byla poskytnuta oprávněným orgánům na základě jejich žádosti a která jsou tedy využívána k účelům splňujícím uvedené výjimky.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 8.5.2013 / 12.2.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém