Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stavebním úřadem

 

 
 

Úřad obdržel stížnosti týkající se poskytnutí osobních údajů žadatelů o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. vedoucím stavebního úřadu starostovi obce, který je následně zveřejnil v místním zpravodaji. Vedoucí stavebního úřadu, při vyřizování žádostí žadatelů o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zaslal starostovi obce na vědomí odpovědi, společně s kopií žádostí, v mylném domnění, že se jedná o účastníka řízení. Osobním údajem je podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. „jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů“, tudíž i obsah dopisu, který určitý subjekt napsal. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. smí správce shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. V tomto případě se jedná o zpracování výhradně pro evidenci žadatelů o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím a dále pro odpověď žadateli. Podle ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb. je „správce povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům“. Kontrolou bylo zjištěno, že vedoucí stavebního úřadu postupoval v rozporu s tímto ustanovením, neboť osobní údaje žadatelů o informace (jméno, příjmení, bydliště a text žádosti) poskytl třetí osobě, konkrétně starostovi obce, který nebyl oprávněn k přístupu k těmto datům. Ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., ukládá sice povinnému subjektu zveřejnit do 15 dní formou dálkového přístupu odpověď na žádost, ovšem bez osobních údajů a pouze odpověď, nikoli samotnou žádost či jakékoli osobní údaje žadatele.

Správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. byl řešen pokutou.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém