Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

Použití údajů z katastru nemovitostí k nabídce obchodu a služeb

 

 
 

Z písemné nabídky zaslané účastníkem řízení paní X vyplývá, že informace o vlastnictví předmětné nemovitosti jmenovanou účastník řízení získal z katastru nemovitostí. Podle § 51 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), lze však údaje katastru nemovitostí užít jen k účelům uvedeným v § 1 odst. 2 téhož zákona (jedná se tedy o lex specialis ve vztahu k příslušným ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.), tj. tedy k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, dále pak pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným (viz předchozí vyjmenované účely). Šířit údaje katastru lze pouze se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Je přitom zjevné, že zpracování osobních údajů paní X účastníkem řízení nesměřovalo k žádnému z uvedených účelů.

Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce nebo zpracovatele, přičemž bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje.

Při předmětném zpracování však zjevně nebyly splněny podmínky § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., které by umožňovaly použít osobní údaje subjektu údajů za účelem nabízení zboží a služeb bez jeho souhlasu, neboť nebyla splněna podmínka jejich povoleného rozsahu (tj. jméno, příjmení a adresa subjektu), když k těmto údajům účastník řízení přiřadil informace o vlastnictví nemovitosti a její přesné specifikaci.

sp. zn. UOOU-06722/14

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 30.4.2015 / 30.4.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém