Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Přehled případů předávání osobních údajů do zahraničí, u nichž není nutné žádat Úřad o povolení

 

Povinně zveřejňované údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. - archiv dokumentů

 
 
 

1. Název

Úřad pro ochranu osobních údajů

2. Důvod a způsob založení

Viz odkaz

https://www.uoou.cz/pusobnost-uradu/ds-1269/archiv=0&p1=1059  

3. Organizační struktura

Viz odkaz

https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1063&p1=1063

4. Kontaktní spojení

Viz odkaz

https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=200144&id_u=10

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa jediné úřadovny je shodná s kontaktní poštovní adresou.

4.3 Úřední hodiny

Pondělí

7:30 – 16.15

Úterý

7:30 – 16.15

Středa

7:30 – 16.15

Čtvrtek

7:30 – 16.15

Pátek

7:30 – 15:00

4.4 Telefonní čísla

tel: 234 665 111 (Ústředna)

Telefonní kontakty na vedoucí pracovníky jsou k dispozici na odkazu:

https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?n=vedouci-zamestnanci&id_u=1064&sz=prijmeni&sz=telefon 

4.5 Číslo faxu

fax: 234 665 444

4.6 Adresa internetové stránky

www.uoou.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Základní elektronická podatelna:

posta@uoou.cz

Datová schránka: qkbaa2n

5. Případné platby lze poukázat

Bývá určováno v ad hoc případech.

6. IČ

70837627

7. DIČ

Úřad pro ochranu osobních údajů není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty


8.1 Seznamy hlavních dokumentů

-

8.2 Rozpočet

Informace jsou obsaženy ve výročních zprávách dostupné na odkazu:

https://www.uoou.cz/vyrocni-zprava/ds-2089/archiv=0&p1=2087


Úřad také dle §5 odst. 2b) zákona č.23/2017 zveřejnil svůj rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021

9. Žádosti o informace

Informace lze získat na odkazu: https://www.uoou.cz/zakon-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/ds-2571/archiv=0&p1=2567

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=200144&id_u=10

a též i prostřednictvím kontaktů elektronické podatelny:

https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007

11. Opravné prostředky

Viz informace obsažené v zákoně č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře

  • Formulář pro podání stížnosti subjektem údajů:

https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele-formular-pdf/ds-4454/p1=4454

  • Formulář pro příjem stížností na nevyžádaná obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.:

https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava 

  • Formulář pro ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dle zákona č. 127/2005 Sb.:

https://www.uoou.cz/oznameni-o-poruseni-ochrany-osobnich-udaju.asp#obalhlava

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Možno seznat na http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ 

14. Předpisy

https://www.uoou.cz/pravni-predpisy/ds-1257/p1=1257

Jde především o:

  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  • nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR),
  • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

K nalezení ve výroční zprávě, která je dostupná na odkazu:

https://www.uoou.cz/vyrocni-zprava/ds-2089/archiv=0&p1=2087

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Povinně zveřejňované údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém