Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB)

 

Povinně zveřejňované údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. - archiv dokumentů

 
 
 

 

Označení a uvozovací text položky

Obsah položky

1. Název

Úřad pro ochranu osobních údajů

2. Důvod a způsob založení

Vizte odkazy

https://www.uoou.cz/o-nas/ds-1059/p1=1059

https://www.uoou.cz/pusobnost-uradu/ds-1269/archiv=0&p1=1059   

3. Organizační struktura

Vizte odkaz

https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1063&p1=1063

4. Kontaktní spojení

Vizte odkaz

https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=200144&id_u=10

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Pplk. Sochora 727/27

Holešovice

170 00 Praha 7

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pplk. Sochora 727/27

Holešovice

170 00 Praha 7

4.3 Úřední hodiny

Pondělí

7:30 – 16.15

Úterý

7:30 – 16.15

Středa

7:30 – 16.15

Čtvrtek

7:30 – 16.15

Pátek

7:30 – 15:00

4.4 Telefonní čísla

tel: + 420 234 665 111 (ústředna)

Telefonní kontakty na představené a vedoucí zaměstnance jsou k dispozici na odkazu:

https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?n=vedouci-zamestnanci&id_u=1064&sz=prijmeni&sz=telefon  

4.5 Adresa internetových stránek

https:// www.uoou.cz

4.6 Adresa podatelny

Vizte odkaz

https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006/p1=1059

 

Přehled technických nosičů dat, na kterých Úřad pro ochranu osobních údajů přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD a USB flash disc.

4.7 Elektronická adresa podatelny

posta@uoou.cz

4.8 Datová schránka

qkbaa2n

5. Případné platby lze poukázat

na účet č. 19-5825001/0710

6. IČO

70837627

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Úřad pro ochranu osobních údajů není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

-

8.2 Rozpočet

Informace jsou obsaženy ve výročních zprávách dostupné na odkazu:

https://www.uoou.cz/vyrocni-zprava/ds-2089/archiv=0&p1=2087

 

9. Žádosti o informace

Informace lze získat zde:

https://www.uoou.cz/zakon-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/ds-2571/archiv=0&p1=2567 .

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=200144&id_u=10

a též i prostřednictvím kontaktů elektronické podatelny:

https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007

 

Formulář pro podání stížnosti subjektem údajů:

https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele-formular-pdf/ds-4454/p1=4454


Formulář Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů:

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=56837


Formulář pro příjem stížností na nevyžádaná obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.:

https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava  

11. Předpisy

-

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

https://www.uoou.cz/pravni-predpisy/ds-1257/p1=1257

11.2 Vydané právní předpisy

Úřad pro ochranu osobních údajů nevydal dosud žádný právní předpis.

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=56915

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán za poslední dva roky rozhodl v jednom případě o stížnosti na výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací s tím, že stížnost zamítl a potvrdil stanovenou výši úhrady.

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Úřad pro ochranu osobních údajů nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Úřad pro ochranu osobních údajů nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou dostupné na odkazu:

https://www.uoou.cz/vyrocni-zprava/ds-2089/archiv=0&p1=2087

 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Povinně zveřejňované údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém