Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Povinnosti zaměstnanců při zpracování osobních údajů

 

 
 
Správní orgán po posouzení postoupené spisové dokumentace dospěl k závěru, že jednání podezřelé J. M. spočívající v neoprávněném nahlížení do informačních systémů zaměstnavatele (Policie České republiky) je z hlediska plnění povinností dle zákona č. 101/2000 Sb. porušením povinnosti dle § 14. Dle tohoto ustanovení může zaměstnanec správce nebo zpracovatele osobních údajů zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek nebo v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném. Porušení povinnosti dle § 14 zákona č. 101/2000 Sb. přitom nenaplňuje skutkovou podstatu žádného z přestupků dle tohoto zákona. Ze spisového materiálu přitom nelze dovodit natolik silné podezření, že podezřelá osobní údaje sdělila třetí osobě, které by odůvodňovalo posouzení takového jednání jako porušení povinnosti mlčenlivosti dle § 15 zákona č. 101/2000 Sb., a tedy podezření ze spáchání přestupku dle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. (čj. SPR-0274/10)
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém