Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Práce a pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů

BBC - Česká redakce, 16. 8. 2001
Rozhovor s předsedou ÚOOÚ, otázky kladl Václav Moravec.

 
 
 

redaktorka

Události a osobnosti, o nichž chcete vědět víc.

Václav MORAVEC, moderátor

V červnu 2000 vstoupil v platnost zákon o ochraně osobních údajů, v září téhož roku se funkce ujal historicky první předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Karel Neuwirt. Do povědomí veřejnosti se nová instituce zapsala především takzvaným bojem proti veřejnému používání rodných čísel, například na průkazkách městské hromadné dopravy. V poslední době se o Úřadu píše v souvislosti s připravovaným soudním sporem s Český statistickým úřadem. ČSÚ se chce soudit kvůli blokování části údajů ze sčítání lidu. Hovoří předsedkyně úřadu Marie Bohatá.

--------------------

Marie BOHATÁ, předsedkyně Českého statistického úřadu /ukázka/

My podáváme žalobu, která se týká vlastně vztahu zákona o ochraně osobních údajů vůči zákonu o sčítání lidu, domů a bytů. Musíme žalovat Úřad pro ochranu osobních údajů. Vznikl tady zajímavý právní problém.

--------------------

Václav MORAVEC, moderátor

Slova předsedkyně Českého statistického úřadu Marie Bohaté. Především o roční existenci Úřadu pro ochranu osobních údajů bude následujících třicet minut.

redaktorka

Právě začíná Interview BBC.

Václav MORAVEC, moderátor

Hezký, dobrý den, vítejte při poslechu Interview, od mikrofonu zdraví Václav Moravec. K protějšímu mikrofonu dnes usedl předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Karel Neuwirt, hezký, dobrý den.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Hezké odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane předsedo, kdy jste naposledy vyplňoval nějaký dotazník či formulář, který byl podle vašeho názoru v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Myslím si, že při sčítání lidu.

Václav MORAVEC, moderátor

Naposledy? To jste nikdy nebyl v žádné instituci, kde by vám dali dotazník?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ne, mě ani tady nekontrolovali, takže mě nekontrolují u těch institucí, kde se dozvědí, že jsem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Václav MORAVEC, moderátor

Myslíte si, že proto se vás bojí a nechtějí po vás ...

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Já nevím, jestli ...

Václav MORAVEC, moderátor

... nikde rodné číslo?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Nechtějí.

Václav MORAVEC, moderátor

Je to rok, co jste se stal předsedou zbrusu nové instituce v České republice. S čím jste měl před rokem, když jste začal nový úřad budovat, největší problém?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

No, samozřejmě se zelenou loukou, na které se Úřad musí stavět, a se svými spolupracovníky budujeme, to znamená sehnat pracovníky, sehnat prostory, sehnat materiální zabezpečení a tak dál.

Václav MORAVEC, moderátor

Prý ale zelená louka je lepší než stavět něco na ruině.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Souhlasím s vámi, je.

Václav MORAVEC, moderátor

A změnil se ten problém, ten největší problém vaší práce v současnosti nebo stále ještě zelená louka a budujete.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Z hlediska umístění Úřadu stále je zelená louka, poněvadž nemáme finanční prostředky na nákup budovy, vláda nemá státní budovu, kterou by nám mohla přidělit, takže se budeme snažit přesvědčit poslance, aby nám přidělili finanční prostředky na komerční nákup této budovy.

Václav MORAVEC, moderátor

Je to zajímavé, vypsal jsem si z televizního zpravodajství českých stanic jeden citát. Koncem listopadu 2000 právě české televizní stanice referovaly o tom, že, a cituji doslova: "Nová instituce nemá vlastní sídlo a nedostala vládou přislíbené peníze." Konec citátu. Hovořilo se také dokonce o tom, že to do značné míry ochromuje vaši činnost. To znamená, rozuměli jsem dobře vaší předchozí odpovědi, že se vám ani v současnosti nedostává podpory, kterou byste si zasloužili?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

My jsme finanční prostředky na činnost Úřadu pro letošní rok dostali, to by nebylo korektní. Byly trošku problémy s těmi finančními prostředky na činnost loňského roku, tam jsem to chápal, poněvadž Úřad vznikl v polovině roku, nepočítalo se ve státním rozpočtu s těmito prostředky, nicméně jsme je po velkém tlaku a dohadování nakonec obdrželi. Nicméně Úřad nemá vlastní budovu do dneška, a to mu velmi svazuje ruce, poněvadž de facto nemůže přijímat další pracovníky, nemůže rozvíjet svou činnost. Ale věřím ... jsem optimista v tom, že příští rok se to změní.

Václav MORAVEC, moderátor

Použil byste slovo, označení, že vaše činnost je tímto značné míry omezována?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ano.

Václav MORAVEC, moderátor

Ochromována ne, to už by bylo příliš.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ochromována ne, ale omezována, poněvadž skutečně my už jsme jaksi nad rámec použitelných kapacit našich pracovníků, lidé dělají nad rámec běžných povinností. My máme spoustu dotazů, konzultací, přednášek, legislativních připomínek a připomínkování různých předpisů a tak dále. A skutečně ten počet předpisů, který je teď v Úřadě, už je limitován velmi silně a nelze takhle v takové vypjaté atmosféře dlouhodobě fungovat.

Václav MORAVEC, moderátor

Pokud dáváte svým zaměstnancům prémie, tak jim vypjatá atmosféra asi nevadí.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Prémie jsou závislé na státním rozpočtu a zase se vracíme zpátky, takže je máme jenom na tu základní činnost Úřadu.

Václav MORAVEC, moderátor

Z toho, co jsem četl v zákoně, tak Úřad pro ochranu osobních údajů má jednoho předsedu, jím jste vy, a sedm inspektorů a pak zaměstnance. Kolik celkem těch zaměstnanců v současnosti je?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

V současnosti asi padesát pět, další ...

Václav MORAVEC, moderátor

Kolik byste jich potřebovali, aby činnost nebyla omezována?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Optimální postavení ... ty plány, které Úřad dělal i při obhajobě své činnosti, tak byly devadesát pracovníků pro ochranu osobních údajů. Jak víte, v loňském roce zákon o elektronickém podpisu nám dal další kompetence a počítáme, že asi patnáct pracovníků budeme potřebovat pro elektronický podpis, pro provádění těch akreditací, čili těch sto pět pracovníků celkem.

Václav MORAVEC, moderátor

Zhruba vám tedy v současnosti chybí pětapadesát lidí.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zhruba tak.

Václav MORAVEC, moderátor

Když se podíváme na počet inspektorů, je ten počet sedmi inspektorů, jak je vymezuje, zákon dostatečný na desetimilionovou Českou republiku, kde člověk podle všeho stále vyplňuje obrovské množství formulářů, v nichž se to osobními daty jen hemží?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Já si myslím, že dostatečný je, je i v souladu s těmi zvyklostmi v Evropě. Ta inspekce je taková skutečně ta konečná činnost, kdy Úřad chce docítit nějaké změny nebo nějaké nápravy, čili inspektor zasahuje skutečně až v tom případě, kdy se Úřadu nepodaří jiným efektivním způsobem docílit změny stavu. Takže věřím, že sedm inspektorů ... sice budou mít hodně práce, ale že si poradí s těmito problémy.

Václav MORAVEC, moderátor

Ještě v květnu roku 2000 data v České republice chráněna nebyla, zákon číslo 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů vstoupil v platnost, jak již bylo řečeno, 1. června 2000. Je možné podle vás říci, že od té doby jsou osobní data každého občana České republiky v bezpečí?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

To se jistě říct nedá, poněvadž samotný zákon ještě nikomu nezaručí, že jsou data v bezpečí, nebo že všichni se budou chovat korektně. Před tímto zákonem platil v České republice zákon číslo 256 z roku 1992 a víme, že ten zákon v podstatě téměř nikdo neznal, málokdo ho znal a tím ještě méně ho respektoval. Takže zákon sám o sobě nemůže docílit bezpečí, ale myslím si, že přijetím zákona, vznikem úřadu dozorového, kdy skutečně zejména dozorová činnost nad ochranou osobních údajů citelně chyběla, také byla kritizována evropskými institucemi, Radou Evropy i později Evropskou komisí, takže tato situace změní tento stav věcí. Já mám signály, že se to mění.

Václav MORAVEC, moderátor

Ovšem když se podívá člověk na váš zákon, tak vlastně vy jste dostali ani ne po půl roce, po tři čtvrtě roce dárek, novelu, což v Čechách bývá, respektive v České republice, velmi běžný jev, že nové zákony jsou po několika měsících novelizovány. Ta novela, dá se říci, neposílila postavení Úřadu.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

S tou novelou ...

Václav MORAVEC, moderátor

Máte s ní problémy?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ta má takovou zvláštní historii, ona měla za úkol jenom umožnit vydání vyhlášky k elektronickému podpisu ve Sbírce zákonů. A poněvadž z postavení Úřadu, tak jak je to řešeno v zákoně 227, byly problémy s publikováním ve sbírce, aby se ta vyhláška mohla stát závazným právním předpisem, tak se navrhlo změnit zákon tak, aby úřad mohl publikovat ve sbírce. Byla to tedy ryze technická novela, my jsme k tomuto ustanovení o té sbírce zákonů jenom požádali poslance, aby přidali dvě krátká ustanovení, která by vylepšila vztah zaměstnanců vůči Úřadu a postavení Úřadu jako části státní správy. Takže skutečně původně to byla velmi technická novela, nic se neměnilo v těch původních věcech. Nicméně v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně se k této technické novele přidala řada dalších věcí a pak se to stalo novelou už řádnou, nikoliv technickou. Úřad s tím měl hodně práce, aby vlastně ustál alespoň to, co nakonec bylo schváleno, poněvadž návrhy, které se objevily ve sněmovně, byly daleko širší a podle mého názoru velmi konfliktní s evropským právem a s evropskými zvyklostmi.

Václav MORAVEC, moderátor

Otázka zněla, zda máte vy jako předseda této instituce s tou novelou problém. Vaše odpověď?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Nemám s ní problém, poněvadž vyřešila to, co Úřad potřeboval. A ty změny, které tam přidali navíc po diskusi s úřadem, jsou takového charakteru, že zásadním způsobem nečiní Úřadu problémy.

Václav MORAVEC, moderátor

Ani prodloužení přechodných období?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

To je samozřejmě druhá věc, poněvadž prodloužení přechodného období a odložení možnosti udělovat sankce je problém širší. Odkládá se v podstatě plná účinnost zákona, plné možnosti Úřadu upozornit, dokonce vymáhat změnu špatného stavu věci. Nicméně si myslím, že je to spíše politické rozhodnutí, oddálit ještě třeba sankce Úřadu a přechodné období prodloužit. Myslím si, že ...

Václav MORAVEC, moderátor

Tím ale do jisté míry ...

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

... že to správná praxe není.

Václav MORAVEC, moderátor

No právě, protože do jisté míry je to přeci ochromování vašeho úřadu. Jestliže platí v České republice zákon, z něhož jsou ty přechodným obdobím vyjmuty sankce, které ... jen pro zajímavost, jsou velmi zajímavé, pořádková pokuta pětadvacet tisíc korun a pokuty správcům a zpracovatelům deset, a dokonce až dvacet milionů korun. Vy jste vlastně zatím žádnou pokutu nemohli udělit.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

My jsme zatím žádnou pokutu neudělili. Jednak bylo to první přechodné období do konce května letošního roku, takže tam samozřejmě bylo dostatečné období, aby se ti správci nebo zpracovatelé, kteří nakládají s osobními údaji, přizpůsobili požadavkům zákona. Poslanci se domnívají, že ... domnívali, že změny, které musejí správci nebo zpracovatelé udělat, jsou tak rozsáhlé v souvislosti s novým zákonem, že musejí dostat delší dobu na tyto změny.

Václav MORAVEC, moderátor

Nakolik je pravděpodobné, že se poslanci opět budou domnívat, že je ještě třeba ta opatření, ta přechodná období prodloužit?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

To je samozřejmě otázka pro poslance, domnívám se ...

Václav MORAVEC, moderátor

Máte z toho vy strach ...

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

... a přeji si ...

Václav MORAVEC, moderátor

Jako předseda?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Strach ... já věřím, že se už dál nebude prodlužovat přechodné období, poněvadž bychom se dostali asi už i pod kritiku Evropské komise a případně Rady Evropy. Věřím, že to je poslední prodloužení přechodného období.

Václav MORAVEC, moderátor

Každý, kdo v České republice shromažďuje údaje o lidech, obyvatelích České republiky, tak má takzvanou „oznamovací povinnost“. Zjednodušeně řečeno, musí se vám ohlásit a je zařazen do vašeho registru. U kolika institucí, firem a organizací jste zatím zjistili, že porušili oznamovací povinnost?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

No, to se prakticky nedá zjistit, poněvadž když jsme odhadovali, kolik se asi zaregistruje subjektů, tak jsme nedošli k efektivnímu odhadu, protože nevíme, kdo všechno zpracovává osobní údaje. Dneska máme zaregistrováno asi přes dvě stě tisíc subjektů, ale my samozřejmě nevíme, zda jsou to všechny subjekty, protože ...

Václav MORAVEC, moderátor

Jak se to dá kontrolovat? Tak budiž, když je ...

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ta kontrola se dá ...

Václav MORAVEC, moderátor

... ta registrace, tak přece musí být nějaká kontrola?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ta kontrola se dá udělat tak, že si například bude někdo stěžovat na špatné nakládání s jeho osobními údaji. My se budeme dotazovat toho napadeného subjektu a zjistíme, že není registrován.

Václav MORAVEC, moderátor

To je shodou okolností i věc, která se týká podnětů, ty vám mohou posílat občané i instituce. Mohou vás upozornit na ty, kdo podle jejich názoru porušuje zákon o ochraně osobních údajů. Jak často tohoto práva lidé i instituce využívají?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ten nárůst je poměrně strmý, do konce loňského roku jsme měli zhruba kolem padesáti podnětů,   po Novém roce je však ten nárůst skutečně veliký. Nemám v tuto chvíli přesné číslo, ale odhaduji, že je to několik stovek podnětů, které Úřad od občanů dostal.

Václav MORAVEC, moderátor

Já jsem v úvodu Interview BBC už upozorňoval na to, kdy česká média vašemu úřadu věnovala velký prostor. Šlo o boj proti nadměrnému vypisování rodných čísel, například na průkazkách městské hromadné dopravy. Jste spokojen s tím, jak se tento problém rodných čísel v jednotlivých městech vyřešil?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Rozhodně ke spokojenosti chybí velmi mnoho. Mnoho těch subjektů, nebo těch správců, zpracovatelů, vůbec nechápe, proč bojujeme proti rodnému číslu. Setkáváme se s argumenty: "Vždyť jsme každý z nás rodné číslo už poskytl tisíckrát, tak proč to vadí najednou po tisící prvé." Je to samozřejmě velmi lichá argumentace, nicméně podle mého názoru vyřešit problém rodného čísla se bude muset nějakým legislativním opatřením.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy jste o tom legislativním opatření ovšem hovořil už 19. dubna, to byla první zmínka. Na tiskové konferenci jste mluvil o zákonném omezení používání rodného čísla. Řekl jste, že například pro oblast zdravotnictví a sociálního zabezpečení by rodné číslo mělo být nahrazeno takzvaným sociálním číslem. Zeptám se jinak: vy už jste dali nějaký zákonodárný, legislativní podnět vládě, aby bylo na základě zákona omezeno používání rodných čísel v České republice?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

My jsme zákonodárný podnět nedali, poněvadž ho nemůžeme dávat jako Úřad, ale efektivním řešením je změna zákona o rodném čísle a evidenci obyvatel. Jednali jsme s Ministerstvem vnitra ČR, aby při nejbližší novele tohoto zákona bylo omezeno používání rodného čísla, aby byly vymezeny situace, kdy lze vyžadovat po občanech rodné číslo. S tímto názorem ministerstvo vnitra při těch pracovních jednáních ministerstvo vnitra vyjádřilo souhlas a podporu. Je otázka, kdy se zákon o evidenci obyvatel otevře.

Václav MORAVEC, moderátor

A jak mi na tu otázku odpovíte?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

To je samozřejmě ... poněvadž tento zákon není v působnosti našeho Úřadu ale ministerstva vnitra, očekávali jsme, že se otevře ještě letos tento zákon.

Václav MORAVEC, moderátor

Použil jste minulé číslo, tedy ...

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Teď máme signály, že možná dojde k jakési politické nedohodě, aby se otevíral tento zákon, takže samozřejmě blíží se čas voleb a jakékoliv nepopulární řešení bude posuzováno zřejmě i přes politické brýle. Může se stát, že ministerstvo vnitra tento zákon novelizovat nebude.

Václav MORAVEC, moderátor

Podle vás tedy zatím rodné číslo a jeho docela hojné užívání bude zachováno?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ne tak docela, my jsme jako Úřad začali, vykládáme používání rodného čísla jako nadměrný údaj. A zákon ...

Václav MORAVEC, moderátor

Včetně toho zdravotního a sociálního pojištění?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

To ne, tam, kde to stanoví zákon, protože pro zdravotní pojišťovny zákon stanoví, že rodné číslo se používá, tam my nenamítáme. Bylo by samozřejmě vhodné, aby se ve zdravotním pojištění začalo používat sociální číslo, ale tam, kde zákon stanoví, že občan má poskytnout rodné číslo, tak tam ... jistě můžeme vést nějaké debaty, jestli ano nebo ne. Ale to nadměrné používání je tam, kde to z žádných zákonných předpisů nevyplývá. A v takovém případě my takové vyžadování rodného čísla považujeme za nadměrný osobní údaj a vlastně s použitím příslušného paragrafu říkáme, že je to v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy zatím tedy ty jednotlivé případy, o nichž již referovala česká média, tak vy je zatím nemůžete uzavřít. Například případ údajů z České pojišťovny, kdy bylo možné koupit databázi klientů na cédéčku.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Tyto případy jsou v šetření, samozřejmě je nemůžeme uzavřít, poněvadž tam je dokonce participace české policie, poněvadž i Česká pojišťovna sama podala trestní oznámení na tuto věc a prostě vyžádá si to nějaký čas, ale ...

Václav MORAVEC, moderátor

A co tedy dělají vaši inspektoři, chodí aspoň do těch institucí, zda jsou data dobře chráněna. A když v současnosti nejsou, není možné dávat sankce správcům a zpracovatelům, protože ta platnost byla zatím odložena?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Tak inspektoři samozřejmě chodí, máme sestaven kontrolní plán Úřadu, takže je řada subjektů, které jsou kontrolovány v tuto chvíli. Co se sankcí týče, tak si myslím, že inspektoři budou mít dostatečný prostor udělit sankci už nyní. A ty sankce se budou vázat zejména k nedostatečné ochraně osobních údajů. My nemůžeme sankcionovat rozpor s tím, jestli jsou to nadměrné osobní údaje, nebo jestli jsou vyžadovány bez souhlasu, zpracovávány bez souhlasu a tak dále, tam platí vlastně to po té novele, ten odklad těchto aktivit do konce příštího roku. Ale ...

Václav MORAVEC, moderátor

Podle vás by tedy v nejbližší době mohli inspektoři alespoň uzavřít ty případy bankovních a pojišťovacích domů, kde jsou špatně chráněna data proti zneužívání, a mohlo by to skončit i pokutou?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ano, přesně tak.

Václav MORAVEC, moderátor

Dokdy se to veřejnost dozví, u kterých konkrétně bankovních domů a pojišťovacích domů v České republice jsou data špatně chráněna?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Veřejnost se to dozví bezprostředně poté, co tato sankce bude uložena, takže ...

Václav MORAVEC, moderátor

Je na spadnutí?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Je na spadnutí.

Václav MORAVEC, moderátor

A bude to vysoká sankce? Protože to bezesporu také může ukázat veřejnosti i samotným institucím, které operují s daty lidí, že zde je úřad, který si bude dodržování zákona vynucovat sankcí.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Já samozřejmě tu výši sankce nemohu předjímat, to je věc inspektorů, jakou navrhnou, rozhodně si myslím, že to nebude sankce symbolická, že musí mít v sobě ten výchovný prvek a ten nátlakový prvek, aby se změnilo to, co je vlastně napadeno a kritizováno.

Václav MORAVEC, moderátor

Můžete říct,  které konkrétní bankovní a pojišťovací domy se provinily proti ochránění údajů?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

To samozřejmě říct nemohu, poněvadž tam, kde probíhá inspekce, jsem i já vázán povinností mlčenlivosti a nelze o těchto případech hovořit.

Václav MORAVEC, moderátor

Další velkou pozornost, asi největší za první rok vaší činnosti, média věnovala sporu mezi vaším úřadem a Českým statistickým úřadem, reprezentovaným Marií Bohatou. Šlo o sběr dat při březnovém sčítání lidu. Statistici teď s vámi vedou spor o to, zda mohou zpracovávat údaje o počtu dětí v nynějším nebo posledním manželství a také o počtu zaměstnávaných lidí. Statistici se kvůli vám chtějí dokonce obrátit na Ústavní soud. Hovoří předsedkyně Českého statistického úřadu Marie Bohatá.

--------------------

Marie BOHATÁ, předsedkyně Českého statistického úřadu /ukázka/

My podáváme žalobu, která se týká vlastně vztahu zákona o ochraně osobních údajů vůči zákonu o sčítání lidu, domů a bytů. Musíme žalovat Úřad pro ochranu osobních údajů. Vznikl tady zajímavý právní problém, protože Úřad pro ochranu osobních údajů je úřad nezávislý, není klasifikován jako úřad státní správy, čili tady je určitá nejasnost. Ale na druhé straně on vystupuje, protože vydává vyhlášky jako státní správa, takže to musí ještě vyřešit někdo za nás, tento problém.

--------------------

Václav MORAVEC, moderátor

Předsedkyně Českého statistického úřadu Marie Bohatá. V nejbližší době bude tedy podán podnět k Ústavnímu soudu. Musí vůbec podle vás k té při před Ústavním soudem dojít, nebo jí šlo předejít?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Já si myslím, že k ní vůbec dojít nemuselo. Celá ta kauza je podle mého trochu smutná názoru, poněvadž tam vůbec nejde ani o kompetenční spor, o žádných kompetencích tady nemůže být řeč a není to také spor dvou zákonů ...

Václav MORAVEC, moderátor

Ale Marie Bohatá to chápe jinak.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

No ano, právě to je na tom smutné. Jestliže tady platí zákon o dozoru nad ochranou osobních údajů, tak smutné je pro mě to, že když si představím, že každý napadený nebo kritizovaný subjekt, který bude kritizován naším úřadem, řekne: "Ne, vy na to nemáte právo, my vás nebudeme poslouchat, tak to je velmi špatně“ a vlastně ta dozorová činnost se může úplně zhroutit. Toto prostě ...

Václav MORAVEC, moderátor

Podle vás tedy instituce nezávislá, Český statistický úřad, podkopává důvěru a autoritu instituce druhé. Pochopil jsem to správně?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Já samozřejmě neříkám, že podkopává důvěryhodnost. Já si myslím, že skutečně statistický úřad si svévolně vykládá zákon 101 o ochraně osobních údajů, velmi špatně si ho vykládá. Z toho zákona nikde nelze dovodit, že by pro statistický úřad ten zákon o ochraně osobních údajů neměl platit. Ten zákon platí pro všechny, pro státní správu, je to přímo v textu zákona 101 řečeno. Čili argumenty paní Bohaté, která říká: "My máme svůj zákon o sčítání lidu a vy máte svůj zákon o ochraně dat," to je prostě úplně absurdní tvrzení. Zákon o ochraně osobních údajů jde napříč celým právním spektrem, ten se dotýká všech.

Václav MORAVEC, moderátor

Pokusil jste se o smírčí řešení, nebo je už dnes možné říct, že podnět k Ústavnímu soudu bude?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

My jsme samozřejmě to smírčí řízení opakovaně dělali, já osobně jsem se s paní předsedkyní Bohatou sešel, bohužel vždycky bez úspěchu, poněvadž statistický úřad trvá na svém tvrzení a nechce ustoupit ze svých stanovisek a ...

Václav MORAVEC, moderátor

A co když nechcete ustoupit vy?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ne, to není možné, my bychom museli ustoupit ze zákona. Přece ministerstva a vůbec státní orgány se řídí každý nějakým zvláštním zákonem a kdyby tato interpretace byla použita vlastně v celé státní správě, tak by to vlastně znamenalo, že státní správa nebude moci být kontrolována naším úřadem.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, v případě, že Ústavní soud, rozumím-li tomu správně, potvrdí interpretace Českého statistického úřadu, tak vlastně váš úřad jako Úřad pro ochranu osobních údajů bude zbytečný?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

To ne, samozřejmě je tam další část privátního sektoru, nicméně pokud by vůbec takový výrok soudu zazněl, tak pro mě to je jedině signál, že se musí změnit zákon o ochraně osobních údajů tak, aby taková interpretace nebyla možná.

Václav MORAVEC, moderátor

Chtěl byste za takové situace být předsedou toho úřadu?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

No, já bych samozřejmě se snažil co nejrychleji docílit změny tohoto zákona zejména proto, že by byl ten náš zákon naprosto nepřijatelný v rámci evropských kontextů.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy byste nemohli totiž do institucí veřejnoprávní a státních, řekněme.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Přesně tak. A to je naprosto ...

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že pak by pro polovinu institucí neměl ten úřad vůbec smysl. To byste dokonce i rezignoval?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

No, já bych samozřejmě ... pokud by to mělo přetrvávat, takový stav, tak jenom kontrolovat privátní subjekty, když navíc vím, že k porušování ochrany osobních údajů dochází ve velké míře ve státních institucích, tak samozřejmě bych se nesmířil s takovým úřadem a použil byl veškeré i mezinárodní kontakty, abychom docílili tlaku, že ten zákon se musí změnit.

Václav MORAVEC, moderátor

Včetně tlaku rezignace? Je to ...

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Já samozřejmě těžko mohu teď spekulovat o rezignaci, já bych použil kontaktů zahraničních, použil bych Radu Evropy, ve které dlouhá léta pracuji, kontaktů Evropské komise. Takže pokud bych ve všech těchto aktivitách byl neúspěšný, pak samozřejmě by mohl nastoupit i režim rezignace.

Václav MORAVEC, moderátor

Připomínám, že hostem u mikrofonu BBC je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Karel Neuwirt. Další téma uvodíme základní informací. 8. srpna začal Senát projednávat a 9. srpna následně i schválil senátní předlohu zákona o zpřístupnění svazků StB. Proč vůbec takový návrh zákona? Tak to vysvětluje předkladatel zákona, senátor Jiří Liška.

--------------------

Jiří LIŠKA, senátor ODS /ukázka/

Je tomu více než rok a půl, co se skupina předkladatelů novely zákona rozhodla pokusit se naplnit přání většiny těch, kteří byli pronásledováni minulým komunistickým režimem. Tím přáním bylo a stále ještě je více pokročit ve vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Přestože od listopadu roku 1989 uplynulo již téměř dvanáct let, mnohé z komunistického totalitního období není vyřešeno a mnohé je stále ještě zahaleno tajemstvím. Ta největší tajemství jsou spojována s činností bývalé Státní bezpečnosti a dalších bezpečnostních složek komunistického režimu. To byly složky, které aktivně prosazovaly politiku komunistické strany, jejich metody práce byly založeny na násilí, útlaku a popření základních lidských práv. Činnost Státní bezpečnosti patří z tohoto pohledu mezi nejtemnější stránky naší novodobé historie. Skupina předkladatelů je přesvědčena, že demokratická společnost nemůže a nesmí přehlížet a zapomínat tuto část naší minulosti, nemůže a nesmí chránit ty, kteří utlačovali své spoluobčany a kteří potlačovali jejich základní lidská práva.

--------------------

Václav MORAVEC, moderátor

Zástupce předkladatelů zákona o zpřístupnění svazků StB, senátor Jiří Liška vysvětloval důvody, proč vůbec senátoři přišli s návrhem takového zákona. Vy jste četl už Senátem schválenou verzi onoho zákona?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ano, četl.

Václav MORAVEC, moderátor

Je podle vás v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Já se k tomu nemohu vyjádřit, jestli je, nebo není v rozporu, poněvadž já jsem tady tento návrh četl velmi krátce, tak abych se vůbec seznámil s touto materií. Náš úřad nedělal expertní posouzení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, poněvadž o to nebyl požádán.

Václav MORAVEC, moderátor

Byla to podle vás chyba, že jste o to nebyli požádáni?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Nepochybně byla.

Václav MORAVEC, moderátor

V čem?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

V tom, že Úřad pro ochranu osobních údajů by měl být vždycky konzultován, když se připravuje nějaké legislativní opatření, které se dotýká i ochrany osobních údajů. Když se připravuje nějaký právní předpis, v podstatě to tak funguje u jiných ministerstev, tak nám posílají, samozřejmě v rámci řádného připomínkového řízení, tyto texty a my se k nim vyjadřujeme a žádáme třeba o změny. Jestliže nejsme žádáni a vznikne jakýsi právní předpis, který má nepochybně v tomto případě vztah k osobním údajům, tak si myslím, že to je špatně.

Václav MORAVEC, moderátor

Co převažuje veřejný zájem zveřejnit svazky bývalé StB, která pravděpodobně asi i nezákonně shromažďovala data a velmi privátní informace, nebo zákon na ochranu osobních údajů, který by mohl vlastně okleštit ten senátorský návrh?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ze všech konsekvencí si myslím, že převazuje ten první zájem, že je to vlastně jakési politické rozhodnutí, zda zpřístupnit svazky, nebo je zničit, nebo je navždy uzavřít, poněvadž ochrana osobních údajů ani tady v této novele není nijak zvlášť řešena. I tím, že Úřad vlastně nebyl kontaktován v této věci a požádán třeba o konzultace, tak se domnívám, že ten první důvod je ten majoritní.

Václav MORAVEC, moderátor

To byla poslední slova předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů Karla Neuwirta, kterému tímto děkuji za jeho třicet minut, které věnoval BBC. Díky a na shledanou.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Děkuji, na shledanou.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Ochrana osobních údajů v českých médiích (do r. 2015) > Práce a pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém