Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Pracovní skupina WP29 vydala stanovisko k návrhu ePrivacy nařízení

14. 4. 2017 - Pracovní skupina WP29 v dubnu 2017 schválila stanovisko k revizi směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích. Návrh nového nařízení, které předložila Evropská komise již v lednu 2017, by měl poskytnout uživatelům elektronických komunikací vysokou úroveň ochrany soukromí a rovné podmínky pro všechny účastníky na trhu.
 

 
 
WP29 ve svém stanovisku kladně ohodnotila zvolenou formu nařízení namísto směrnice, dojde tak k souladu s GDPR. Rovněž ocenila rozhodnutí rozšířit oblast působnosti na tzv. nové komunikační služby „Over-the-Top" (OTT) typu Skype, WhatsApp aj., které budou muset splňovat stejná kritéria jako telefonní operátoři, co se týče důvěrnosti komunikace uživatelů. Stejně tak WP29 ocenila snahu o modernizaci pravidel, která by byla aplikovatelná na sledování v online světě.  Zástupci skupiny WP29 přivítali, že by se měla zásada důvěrnosti zakotvená v tomto nařízení vztahovat rovněž na přenos komunikace mezi stroji (M2M).

Zároveň pracovní skupina vyjádřila znepokojení ohledně čtyř bodů. Sledování Wi-Fi, analýzu obsahu a metadat, tzv. tracking walls a standardní nastavení ochrany soukromí (privacy by default) u koncového zařízení a softwaru.

Pokud tyto body zůstanou v textu nezměněny, mohly by snížit ochranu, kterou má zaručit GDPR. U sledování Wi-Fi vyzývá WP29 k větší podpoře technických norem mobilních zařízení, aby se mohlo automaticky zamezit sledování uživatelů, aniž by však byli nadměrně zatíženi požadavky na odmítnutí sledování (opt-out).

Obsah a metadata by měla být zpracována se souhlasem všech koncových uživatelů (odesílatele i příjemce) a měla by mít stejnou ochranu. Podle WP29 jsou však v novém návrhu metadata definována příliš úzce. Praxe, kdy je odmítnut přístup k webu či službě, pokud uživatelé neodsouhlasí sledování (tzv. tracking walls) by měla být dle WP29 zakázána. Zástupci WP29 doporučují, aby konečná zařízení a software musela nabízet standartní nastavení ochrany soukromí, která by byla srozumitelná a snadná pro instalaci.  

Výbor Evropského parlamentu LIBE, pořádal k ePrivacy slyšení v polovině dubna, kterého se zúčastnili zástupci státní, soukromé i akademické sféry.

Odkaz na směrnici 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích.
 
Zodpovídá: Mgr. Tomáš Paták
Vytvořeno / změněno: 2.5.2017 / 2.5.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém