Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Praha, 12. 3.–13. 3. 2009 - archiv dokumentů

 
 
 

Úřadu pro ochranu osobních údajů byla svěřena role organizátora XIX. Case Handling Workshopu, kterého se zúčastnilo více než 60 expertů ze 30 států. Přizváni byli také zástupci zemí, které nejsou členy EU (Švýcarsko, Chorvatsko, Albánie). Ve dnech 12.-13. března 2009, kdy se tato akce odehrála, se tak Praha stala jakýmsi hlavním evropským městem ochrany osobních údajů. Pokusme se ale nyní přiblížit, co jednání přinesla nového. Ještě předtím však je nutno připomenout, že po vstupní prezentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů řada delegátů vysoce ocenila úroveň jeho aktivit, což ostatně potvrdila i četná vystoupení jeho zaměstnanců v průběhu jednání.

Prvním ze čtyř hlavních témat semináře byla problematika vztahu masmédií a ochrany osobních údajů. Přednesené příspěvky se snažily nalézt rovnovážný přístup ke dvěma v demokratické společnosti zcela důvodným, ale zároveň často protikladným právům, tedy právu svobodně vyhledávat a šířit informace a právu na ochranu soukromí. Bylo konstatováno, že není možné stanovit obecně přijímaný model umožňující přijímat konkrétní řešení a je tedy třeba postupovat metodou ad hoc. Novináři by však měli respektovat ryze soukromou sféru a dbát na přesnost a vyváženost publikovaných informací. Velmi zajímavý problém vzniká v souvislosti s využíváním osobních údajů, které sice jsou zákonem prohlášeny za veřejně přístupné, nicméně jejich praktická dosažitelnost a tím i účinnost se v případě další publikace sdělovacími prostředky několikanásobně zvětší. V praxi je ovšem vesměs dávána přednost potřebám tisku, což, i vzhledem k tomu, že hrozba sankcí pro novináře zpravidla nedosahuje vysoké intenzity, často ústí do nepřiměřených zásahů do soukromí.

Dalším tématem byla problematika provozování kamerových systémů. Pražské zasedání se však snažilo tuto záležitost uchopit spíše prostřednictvím hledání odpovědi na otázku, zda instalace kamerových systémů vyžaduje novou legislativu, nebo zda lze vystačit se stávající právní úpravou podmínek ochrany osobních údajů. V zásadě bylo konstatováno, že dosavadní právní úprava je vyhovující, nicméně jisté problémy mohou vzniknout při monitorování zaměstnanců na pracovištích anebo v souvislosti s kamerovým dozorem nad veřejnými prostory. V této souvislosti je třeba především vždy stanovit účel, k jehož naplnění má být kamerový systém instalován a dbát, aby nedošlo k poškozování lidské důstojnosti. Toto by hrozilo například v případě monitorování v šatnách, na toaletách, ve výtazích apod. Stejně tak je třeba řešit problematiku práv subjektů údajů jako je právo na přístup k osobním údajům nebo právo být o monitorování informován. Ani velmi intenzívní a dlouhá diskuse ovšem samozřejmě konečnou odpověď dát nemohla, a tak se problematika kamerových systémů zřejmě stane jedním z témat podzimního zasedání.

Třetí téma se týkalo zpracování zaměstnaneckých dat. Všechny pronesené příspěvky především zdůraznily potřebu dodržování zásady přiměřenosti, a to i takových případech jako je testování zaměstnanců ohledně možného požití alkoholu nebo drog. Ani pobyt na pracovišti tedy nevyžaduje se automaticky vzdát veškerého soukromí. V této souvislosti je zvláště citlivá problematika souhlasu se zpracováním osobních údajů, jehož udělení vyžaduje celá řada zaměstnavatelů a jehož prostřednictvím hodlají legalizovat i zjevně nepřiměřené shromažďování osobních údajů o svých zaměstnancích.

Tematický blok zaměřený na zdravotnický sektor se pak především věnoval konkrétním aktivitám některých dozorových orgánů. V části zasedání věnované aktuálním problémům zazněly zajímavé příspěvky týkající se zpracování informací o DNA, zpracování osobních údajů pro účely charitativní činnosti a zveřejňování osobních údajů prostřednictvím internetu.

Dvoudenní jednání tak, přestože vyvrcholilo v pátek třináctého, bylo všemi účastníky hodnoceno jako jednoznačně úspěšné, a kyperští organizátoři, kteří budou hostit podzimní zasedání, mohou navázat na již probíhající diskusi o některých společných problémech v této oblasti.

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Case Handling Workshop > Praha, 12. 3.–13. 3. 2009

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém