Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Práva subjektu údajů

 

 
 

Pokud využiji své právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům podle GDPR, do jaké lhůty mi správce bude muset zaslat informace?

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů je správce povinen poskytnout na žádost subjektu údajů dle článků 15 až 22 citovaného nařízení informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci je uložena povinnost subjekt údajů o takovémto prodloužení informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.


Na základě čl. 13 odst. 4 GDPR nemusí správce poskytovat subjektu údajů informace o jeho zpracovávaných osobních údajích za situace, že subjekt už tuto informaci má. Je platný a účinný právní předpis, na jehož základě jsou osobní údaje subjektu zpracovávány, dostatečnou informací pro tento subjekt a je tedy možné za této situace využít znění čl. 13 odst. 4 GDPR?

V daném případě může záležet na kontextu, ale obecně nelze považovat platný a účinný právní předpis za a priori zprošťující okolnost pro správce z povinnosti informovat subjekt údajů dle článku 13, resp. 14 obecného nařízení.


V jakém rozsahu musí správce poskytnout údaje na základě žádosti subjektu dle č. 15 GDPR za situace, kdy je tato žádost bez specifikace a je pojata obecně? Bude muset odpověď správce obsahovat i všechny osobní údaje z minulosti subjektu, které již správce nezpracovává? 

Správce by měl vždy řádně posoudit přijatou žádost dle článku 15 obecného nařízení. Podotýkám, že v současné době zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v § 12 obsahuje ekvivalent tohoto práva.

Pokud má správce pochybnosti o totožnosti osoby, která žádá o informace, může postupovat dle článku 12 odst. 6 obecného nařízení, tj. může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů (který podává žádost).

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 27.10.2017 / 27.10.2017

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém