Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Otázky a odpovědi

 

Právní důvody zpracování

 

 
 

Jaký je právní titul pro zpracování osobních údajů v rámci podnětů a podání občanů vůči veřejné správě? Je to zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, tedy je možno použít právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR? 

Přijímání podnětů a stížností lze řadit pod právní důvody zpracování nezbytné pro plnění zákonem stanovené povinnosti.


Bude docházkový systém založený na použití otisků prstů a jednosměrného hashování, kdy nedochází k uchovávání samotných otisků prstů v databázi zaměstnavatele, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v článku 9 odst. 1 zakazuje zpracování biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Podle článku 9 odst. 2 písm. b) se odstavec 1 nepoužije, pokud je zpracování nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů.

Podle článku 9. odst. 4 členské státy mohou zachovat nebo zavést další podmínky, včetně omezení, pokud jde o zpracování biometrických údajů. Tyto možnosti by členské státy měly mít i podle recitálu 53 obecného nařízení. Podle recitálu 91 by mělo být v případech, kdy se osobní údaje zpracovávají v návaznosti na zpracování biometrických údajů, vypracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Jaký bude výklad těchto ustanovení, zda bude za zpracování biometrických údajů považováno i vstupní použití otisků prstů, aniž by docházelo k jejich uchovávání v databázi správce, či zda bude takový postup po posouzení vlivu na ochranu osobních údajů považován při dodržení stanovených záruk za přípustný, není zatím zřejmé.  Mělo by to být předmětem jednotného celoevropského přístupu k této problematice, o kterém bude Úřad informovat.


Podléhá požadavkům GDPR účetnictví (prodejní doklady, mzdová a personální agenda) a co je třeba posoudit při zabezpečení této agendy?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se týká všech subjektů, které zpracovávají osobní údaje fyzických osob, například zaměstnanců či klientů. V rámci účetnictví se jedná o zpracování podle zvláštního zákona, kterým je zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví, a je tedy nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení.

Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje přihlédnout, v jakém stavu se nachází technika zvolená pro účel zpracování, provádět pravidelné testování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro bezpečnost zpracování. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti je třeba zohlednit zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených či jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.


Musí správce vždy provádět balanční test v případě zpracování osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu?

Správce je povinen provést balanční test, neboli test proporcionality, pro každé zpracování osobních údajů, které hodlá vykonávat na základě právního důvodu oprávněného zájmu. Balanční test by měl být vypracován ve vztahu k účelu zpracování, přičemž pro obdobné účely postačuje vypracování jednoho balančního testu. Právě v důsledku takového testu je pak správce schopen vyhodnotit, zda před jeho oprávněnými zájmy nemají přednost zájmy nebo práva a svobody subjektu údajů, a lze tak tento právní důvod pro zpracování osobních údajů využít.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 27.10.2017 / 29.1.2018

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém