Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Obce a státní správa > Kontrola zpracování osobních údajů ve vnitrostátní části Vízového informačního systému (Ministerstvo zahraničních věcí)

 

Právní předpisy o narušení bezpečnosti

 
 
 

Základem unijní regulace je směrnice o univerzální službě 2002/22/ES, která byla novelizována směrnicí 2009/136/ES a nařízením 2015/2120úplné (konsolidované) znění směrnice o univerzální službě. Vedle této směrnice je směrnice o soukromí a elektronických komunikacích 2002/58/ES, která byla novelizována nyní již zrušenou směrnicí 2006/24/ES a 2009/136/ES  – úplné (konsolidované) znění směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích je provedena nařízením Komise (EU) č. 611/2013, o opatřeních vztahujících se na oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích. Dne 10. ledna 2017 byla zahájena jednání o náhradě směrnice o soukromí a elektronických komunikacích nařízením o soukromí a elektronických komunikacích.

V ČR je tato problematika regulována zákonem č. 127/2005 Sb., (zákon o elektronických komunikacích), kde novela č. 468/2011 Sb. v § 88 odst. 4 až 7 zavedla zvláštní regulaci porušení ochrany osobních údajů.

Vedle toho stojí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (NIS, obsah). Ta byla do § 8 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), transponována článkem I bodem 14, 15, 18 a 20 novely
č. 205/2017 Sb. 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Poradna > Ostatní důležité metodiky > Oblasti zpracování osobních údajů > Právní předpisy o narušení bezpečnosti

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém