Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení CM/Rec (2010) 13 Výboru ministrů členským státům o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů

 

Právní předpisy

 
 
 

Právo ochrany osobních údajů je regulováno nadzákonnými právními instrumenty. Základním je úmluva Rady Evropy č. 108 ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s. (PDF), která pro Českou republiku nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2001. Tuto úmluvu doplňuje dodatkový protokol Rady Evropy z 8. listopadu 2001 č. 181 k úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice, vyhlášený pod č. 29/2005 Sb. m. s. (PDF), který pro Českou republiku nabyl účinnosti dne 1. července 2004. V českém ústavním právu je jím článek 7 odst. 1 a článek 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod.

Z hlediska Evropské unie je základem článek 16 smlouvy o fungování Evropské unie (TFEU) ve znění Lisabonské smlouvy a článek 8 Charty základních práv Evropské unie. Základem zákonné regulace je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To je do českého právního řádu implementováno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Působnost ÚOOÚ ve správním trestání stanoví § 34a odst. 4 a § 34c odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), § 17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) a § 25 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

ÚOOÚ má dozorovou působnost pro:
a) nevyžádaná obchodní sdělení: § 7 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, pro šíření nevyžádaných obchodních sdělení a
b) narušení bezpečnosti v elektronických komunikacích.

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právní předpisy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém