Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Právní předpisy > Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

 

Právní předpisy

 
 
 

Právo ochrany osobních údajů je regulováno nadzákonnými právními instrumenty. Základním je úmluva Rady Evropy č. 108 ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s. (PDF), která pro Českou republiku nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2001. Tuto úmluvu doplňuje dodatkový protokol Rady Evropy z 8. listopadu 2001 č. 181 k úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice, vyhlášený pod č. 29/2005 Sb. m. s. (PDF), který pro Českou republiku nabyl účinnosti dne 1. července 2004. V českém ústavním právu je jím článek 7 odst. 1 a článek 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod.

Z hlediska Evropské unie je základem článek 16 smlouvy o fungování Evropské unie (TFEU) ve znění Lisabonské smlouvy a článek 8 Charty základních práv Evropské unie. Základem zákonné regulace je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obecným právním předpisem ochrany osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (účinné znění, obsah), který od 25. května 2018 byl nahrazen GDPR a v budoucnu i českým adaptačním zákonem.

Působnost ÚOOÚ ve správním trestání stanoví § 34a odst. 4 a § 34c odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), § 17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) a § 25 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

ÚOOÚ má dozorovou působnost pro:
a) nevyžádaná obchodní sdělení: § 7 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, pro šíření nevyžádaných obchodních sdělení a
b) narušení bezpečnosti v elektronických komunikacích.

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právní předpisy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém