Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2015 > Kontrola zpracování dat v oblasti vízového informačního systému (Ministerstvo zahraničních věcí)

 

Právní předpisy - archiv dokumentů

 
 
 
Ústavní základ ochrany osobních údajů
 1. úmluva Rady Evropy č. 108 z roku 1981 (pdf.)
 2. článek 8 Charty základních práv EU
 3. článek 7, 10 odst. 3 a 13 Listiny základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.)
 4. článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie

Obecné předpisy ochrany osobních údajů
 1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR)
 3. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Dozor & správní trestání
 1. § 42g odst. 1 písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
 2. § 87 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
 3. od 1. ledna 2020 ustanovení § 16b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 4. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 
 5. § 34a odst. 4 a § 34c odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
 6. § 17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 7. § 25 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Procesní předpisy 
 1. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 2. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 3. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 4. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 5. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právní předpisy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém