Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů při vedení řízení o přestupku (město Uherský Brod)

 

Právní předpisy - archiv dokumentů

Zákony a směrnice používané v rozhodovacím procesu agendy svobodného přístupu k informacím.

 
 
 
Zákon č. 106/1999 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje pravidla pro poskytování informací a stanovuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právo na informace > Právní předpisy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém