Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Právo na informace > Pro povinné subjekty

 

Pro povinné subjekty

 
 
 
Nová působnost ÚOOÚ podle zákona č. 106/1999 Sb. od 2. ledna 2020 – informace pro povinné subjekty

Od uvedeného data bude ÚOOÚ v oblasti práva na informace podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („Informační zákon“), nadřízeným orgánem některých povinných subjektů.

ÚOOÚ bude odvolacím orgánem pro povinné subjekty, u kterých dosud rozhodoval v řízeních o odvolání a stížnostech ten, kdo stojí v čele povinného subjektu – ustanovení § 20 odst. 5 Informačního zákona, a to s ohledem na skutečnost, že není možno určit nadřízený orgán dle ustanovení § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Taxativní výčet povinných subjektů, pro které se nově stane ÚOOÚ nadřízeným orgánem, není stanoven. Vždy bude třeba individuálně posoudit právní titul vzniku povinného subjektu a existující, resp. neexistující vztah nadřízenosti a podřízenosti např. k jeho zřizovateli či zakladateli. Zpravidla se bude jednat o veřejné instituce, které, s ohledem na účel svého založení, nemají vytvořenu dvojinstanční strukturu pro vedení správního řízení, protože žádné správní řízení (kromě Informačního zákona) nevedou.

Mezi veřejné instituce se řadí např. obchodní společnosti ve 100% vlastnictví státu nebo samosprávných celků, státní podniky, příspěvkové organizace.

Vždy bude nezbytné posoudit, zda s ohledem na právní předpisy a zřizovací listinu není nadřízeným orgánem povinného subjektu např. zřizovatel.

ÚOOÚ při určení, zda je nadřízeným orgánem pro konkrétní povinný subjekt, bude rovněž vycházet z judikatury Nejvyššího správního soudu.

Činnost ÚOOÚ jako nadřízeného orgánu zahrnuje:
  • Řízení o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti (§ 16 Informačního zákona)
  • Řízení o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a Informačního zákona)
Doplňující informace:
  • ÚOOÚ není oprávněn v předstihu závazně posuzovat či určit, zda je či není pro konkrétní povinný subjekt nadřízeným orgánem.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právo na informace > Pro povinné subjekty

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém