Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Praxe s nadbytečným vyžadováním souhlasů ve školství přetrvává

2. 9. 2019 – V úvodu školního roku Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na přetrvávající nesprávné chápání souhlasu se zpracováním osobních údajů ve školství. S tím je spojena špatná praxe spočívající ve vyžadování nadbytečných souhlasů rodičů se zpracováním osobních údajů dětí při aktivitách, které jednoznačně patří do povinné náplně činnosti školy anebo s ní úzce souvisí.
 

 
 
Činnosti školy a školská zařízení přirozeně zahrnují řadu zpracování osobních údajů, které vykonávají z důvodu plnění veřejného zájmu nebo v souvislosti s výkonem právních povinností. Jedná se zejména o následující situace spojené s provozem školy:
 • Vedení školské evidence a dalších agend vyžadovaných zvláštními předpisy
 • Vedení záznamů o účasti žáků na soutěžích či olympiádách 
 • Vystavování podepsaných výtvorů žáků v prostorách školy či mimo školu 
 • Používání jmenovek v šatnách
 • Použití evidencí k narozeninovým přáním
 • Řešení deliktů žáků, a to i bez účasti Policie ČR
Ve všech výše uvedených případech musí být školští pracovníci i vedení školy připraveni podat základní srozumitelnou informaci o rozsahu a způsobu zpracování údajů. Podrobnější informaci v případě potřeby podá pověřenec školy.

Rutinní zpracování osobních údajů ve školských zařízeních nelze zakládat na souhlasu ani v situacích pověření, svolení či dohod se zákonnými zástupci dítěte.

Běžným důvodem zpracování osobních údajů může také být plnění smlouvy. V těchto případech je potřebné věnovat pozornost přihlašovacím formulářům, tiskopisům a přiloženým informacím, určeným rodičům a dalším zákonným zástupcům dětí. Informace musí být formulovány jasným a srozumitelným způsobem, osvětlujícím, k čemu budou osobní údaje používány. Jedná se zejména o případy:
 • Předplatné družin či stravného
 • Přihlašování do kroužků, na akce školy (výlety apod.) 
 • Určení osob oprávněných k vyzvedávání dítěte z družiny
 • Poskytnutí přístupu do elektronické žákovské knížky
 • Doložení potvrzení o bezinfekčnosti a evidence
Více informací a další příklady naleznete na webu ÚOOÚ v rubrice Poradna a v sekci Často kladené otázky ze školství.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 2.9.2019 / 2.9.2019

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém