Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Předávání osobní údajů jinému subjektu (UOOU-03787/19)

Základní škola

 
 
 
Kontrolou, jež byla provedena na základě stížnosti na protiprávní předání osobních údajů Spolku ZUŠ, poskytnutých rodiči žáků základní školy, v souvislosti s jejich zájmem o studium daného oboru, nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje žáků nad zákonem stanovený rozsah, bez právního důvodu, a nepotvrdilo se konstatování stěžovatele, že by překlopením evidence žáků docházelo k předání/předávání jejich osobních údajů Spolku ZUŠ. Souběžně s touto kontrolou probíhalo na základě stížnosti i šetření České školní inspekce, jehož výsledek nepřinesl ve věci údajného zpřístupnění osobních údajů žáků nové skutečnosti. V průběhu této kontroly došlo na základě dalších šetření příslušných orgánů a dle publikované petice k odvolání ředitelky, resp. statutárního zástupce kontrolované osoby. Pokud kontrolovaná osoba podala námitky proti protokolu o kontrole, byly vyřízeny v autoremeduře, neboť se jednalo o chybu samotné kontrolované osoby, resp. o nové tvrzení v námitkách o neexistenci smlouvy s pověřencem v rozporu s podklady ve spise, z nichž vycházelo kontrolní zjištění.   
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém