Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2015 > Kontrola zpracování dat v oblasti vízového informačního systému (Ministerstvo zahraničních věcí)

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Nová pravidla pro předávání údajů i nadále respektují zásadu volného pohybu osobních údajů v rámci Evropského hospodářského prostoru.

 
 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se otázce předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím věnuje v kapitole V.

Nová pravidla pro předávání údajů i nadále respektují zásadu volného pohybu osobních údajů v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, na jejímž základě nelze pouze z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů zakázat nebo omezit předávání údajů z jednoho členského státu EU do druhého. Tato zásada byla zohledněna již ve směrnici 95/46/ES a jejím cílem je zdůraznit potřebu výměny dat pro fungování vnitřního trhu Unie, pro které je volný pohyb údajů nepostradatelný.

Základní zásadou pro předávání osobních údajů do třetích zemí zůstává i nadále zásada odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, podle které k předávání osobních údajů může dojít pouze tehdy, pokud dotyčná třetí země zajistí odpovídající úroveň ochrany.  Požadavek na tzv. odpovídající úroveň ochrany osobních údajů je nyní realizován výlučně prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzn. prostřednictvím rozhodnutí, které potvrzuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi jako celku nebo jen v určitém sektoru třetí země (viz Předávání osobních údajů do USA – štít soukromí).

Při předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii rozlišuje obecné nařízení z hlediska způsobu, jakými jsou předávaným osobním údajům poskytovány, resp. neposkytovány, záruky jejich ochrany, v podstatě tři úrovně předávání: (i) předávání založené na rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, (ii) předávání založené na vhodných zárukách garantovaných správcem/vývozcem údajů, (iii) předávání založené na tzv. výjimkách pro specifické situace.

K významným změnám došlo v případě aplikace a rozsahu samoregulačních nástrojů používaných pro bezpečné předávání. U standardních smluvních doložek již nebude v žádném členském státě EU požadováno jejich předchozí schválení dozorovým úřadem. Vypracování závazných podnikových pravidel je v nařízení detailně upraveno a podobně jako v případě standardních smluvních doložek i zde platí, že jejich aplikace ze strany správce nebude podléhat povolovacímu režimu ze strany dozorových úřadů. Obecné nařízení zavádí některé nové samoregulační nástroje (kodexy chování, osvědčení o ochraně údajů) i další legální možnosti, jako je např. možnost předávat osobní údaje na základě závažných oprávněných zájmů správce nebo na základě správních ujednání mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty.

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Předávání osobních údajů do třetích zemí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém