Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu

 

Předávání osobních údajů do USA – štít soukromí ("Privacy Shield") - archiv dokumentů

 
 
 
Společnosti, usazené ve Spojených státech amerických, které se zavázaly k dodržování zásad programu „Privacy Shield“, zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a to na základě Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Uvedeným rozhodnutím definovala Evropská komise společně s vládními orgány Spojených států amerických systém „štítu soukromí“ („Privacy Shield“) jako zvláštní nástroj k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů i po jejich předání příjemci do Spojených států amerických.

Seznam společností, které se zavázaly k dodržování zásad programu „Privacy Shield“, je dostupný na webových stránkách federálního ministerstva obchodu USA www.privacyshield.gov.

Předání do USA mimo program „Privacy Shield“ je nutné ošetřit použitím některého nástroje pro vytvoření vhodných záruk podle čl. 46 obecného nařízení.

Evropská komise rovněž vydala „průvodce štítem soukromí“, kde občané členských států naleznou přehledný postup, jak podat stížnost a uplatnit další práva subjektů údajů vůči americkým firmám přihlášeným v programu štít soukromí.

Jádro štítu soukromí představuje Annex II výše uvedeného rozhodnutí Komise. Annex II obsahuje plný text zásad štítu soukromí, k jejichž dodržování se zavazují američtí dovozci osobních údajů z Evropské unie zapsaní do seznamu štítu soukromí. Systém štítu soukromí je přitom vystavěn v podstatě stejným způsobem, jakým fungoval systém bezpečného přístavu („Safe Harbor“). Štít soukromí má však oproti bezpečnému přístavu navíc řadu prvků, které by měly zajistit reálnou ochranu osobních údajů a uplatnění práv subjektů údajů. Mezi tyto prvky patří:
  • závazek federálního ministerstva obchodu (Department of Commerce), že transparentním způsobem povede webové stránky se seznamem organizací zapojených do štítu soukromí; že bude provádět kontroly, zda organizace plní své povinnosti vyplývající z přihlášení se k zásadám štítu soukromí včetně zveřejněné privacy policy a každoročního obnovení certifikace, a že v případě neplnění bude přistupovat k vyškrtnutí organizace ze seznamu štítu soukromí;
  • každoroční společný audit fungování štítu soukromí za účasti Evropské komise, federálního ministerstva obchodu a federální obchodní komise (Federal Trade Commission);
  • výslovné uvedení odpovědnosti organizace za předání osobních údajů dalším stranám, přičemž tito další příjemci v případě správců musí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, v případě zpracovatelů musí být předání zajištěno smlouvou;
  • proces řešení stížností subjektů údajů v arbitrážním řízení před třemi zvolenými arbitry z „arbitrážního panelu“ (příloha 1 Annexu II);
  • institut nezávislého ombudsmana pro řešení stížností na zpracování osobních údajů americkými zpravodajskými službami a žádostí o přístup k datům podávaných evropskými subjekty údajů prostřednictvím evropských vládních institucí dohlížejících na činnost zpravodajských služeb (Annex III).


V rámci vyjednávání definitivního textu výše uvedeného rozhodnutí byly do značné míry zohledněny kritické připomínky Pracovní skupiny WP29 (WP238) (Stanovisko 1/2016 k návrhu rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí) a stanovisko evropského komisaře ochrany osobních údajů (Tiskové prohlášení EDPS ze dne 30. května 2016).

Materiály ke štítu soukromí v anglickém jazyce naleznete na webové stránce Komise.
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Povinnosti správců > Předávání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím > Předávání osobních údajů do USA – štít soukromí ("Privacy Shield")

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém