Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Předávání osobních údajů do zahraničí, PNR data - archiv dokumentů

 
 
 

Výběr ze zahraničních médií

18.10.2008 The Printers (Mysore) Ltd. – Deccan Herald (došlo 20.10.2008)

Indie: Ministr Kumar vyzval ústřední vládu k prosazení zákona o ochraně osobních údajů

Ministr indického státu Karnataka pro právo a parlamentní záležitosti Suresh Kumar vyzval ústřední indickou vládu, aby konečně prosadila přijetí návrhu zákona o ochraně osobních údajů. Ministrova výzva byla součástí jeho úvodního projevu na semináři „Právo na soukromí a ochrana osobních údajů v kybernetickém světě“ pořádaném Institutem pro právní a parlamentní reformu v Bangalore. V projevu ministr zdůraznil, že státy Evropské unie a USA vyžadují pro předávání osobních údajů do zahraničí přísnou právní úpravu ochrany osobních údajů v cílové zemi. Ochrana dat před kybernetickými zločinci je nejen z tohoto důvodu nutnou podmínkou hospodářského rozvoje. „Je nejvyšší čas, aby Indie měla zákon o ochraně soukromí,“ řekl ministr.


07.08.2008 Guardian.co.uk

Velká Británie-EU: Navrhované omezení využívání záznamů o leteckých cestujících koliduje s britským programem e-hranic

Ministerstvo vnitra oznámilo, že britská vláda bude muset bojovat s Evropskou unií, pokud bude chtít nadále využívat seznamy leteckých pasažérů v boji proti ilegální imigraci. V rámci programu e-hranic disponuje ministerstvo vnitra do dnešního dne 19 bodovými informacemi o 50 miliónech cestujících, kteří přiletěli do nebo odletěli z Velké Británie, a využívá je k sestavování černých listin pasažérů, kterým je zamezen vstup do země. Současný evropský návrh podoby a způsobu využívání záznamů o leteckých cestujících (passanger name record, PNR) však počítá s tím, že rozsáhlé databáze bude lze využívat pouze za účelem boje proti terorismu a organizovaného zločinu. Kontrolní výbor Evropského parlamentu už varoval britskou vládu, že používání PNR dat mimo takto stanovený účel by mohlo vést k vyloučení Británie z evropské smlouvy.

http://www.guardian.co.uk/politics/2008/aug/07/immigrationpolicy.immigration


25.07.2008 EUobserver.com

EU: Evropská unie bude také vyžadovat a zpracovávat údaje o leteckých cestujících

Na včerejším setkání ministři vnitra členských států EU podpořili návrh Evropské komise, podle kterého by EU měla vyžadovat a zpracovávat údaje o leteckých pasažérech přilétajících do Evropské unie (Passanger Name Record, PNR data) podobným způsobem jako Spojené státy americké. Bude ustaveno několik pracovních skupin, které budou dále rozpracovávat konkrétní otázky návrhu, např. zda budou PNR data vyžadována pouze od cizinců nebo i od občanů členských států EU, po jakou dobu budou uchovávána a jak je co nejlépe ochránit. Evropský komisař pro vnitřní záležitosti Jacques Barrot vyjádřil přání, aby byla PNR databáze uvedena do provozu koncem roku 2009, čili zhruba ve stejném okamžiku jako kontroverzní databáze Evropských cestujících do Spojených států. Vlastní databáze PNR dat již fungují ve Velké Británii a v Nizozemí.

http://euobserver.com/9/26539


30.06.2008 Guardian

USA-EU: Jednání o rámcové smlouvě o společných zásadách ochrany osobních údajů spějí k závěru

Kontaktní skupina představitelů Evropské komise (které vede Jonathan Faull, výkonný ředitel EU pro spravedlnost a vnitřní záležitosti) a amerických úředníků (které vede Stewart Baker) důvěrně jednající o navrhované „rámcové smlouvě o společných zásadách ochrany osobních údajů“, dospěla k dohodě ve více než deseti problémových okruzích. Je tak pravděpodobné, že Američané získají přístup k takovým osobním údajům občanů členských zemí EU, jako jsou informace o úvěrové minulosti, o bankovních účtech a převodech nebo o navštívených cizích zemích. Evropští úředníci pouze popírají tvrzení amerických zpráv, že by Američané měli získat přístup k záznamům o navštívených internetových stránkách. Hlavním sporným bodem zůstává možnost občanů členských zemí EU žalovat americké úřady za zneužití jejich osobních údajů, na níž lpí evropská strana.

Washington využívá k nátlaku na EU související otázku bezvízového styku pro všech 27 členských zemí EU. Ale i zde americká strana trvá na přítomnosti ozbrojenců na palubách letadel mířících z Evropy do USA a na již dojednaném Systému elektronického povolování cest do USA (ESTA) včetně elektronického formuláře žádosti o povolení cesty s řadou osobních údajů shrnutých do 19 bodů, který bude muset být odeslán ještě před zakoupením letenky.


19.04.2008 ČTK

USA-EU: Víza budou nahrazena elektronickým dotazníkem s řadou osobních údajů

Ministři vnitra členských států EU poskytli včera v Lucemburku mandát Evropské komisi k vyjednávání jménem celé Unie se Spojenými státy o rozšíření bezvízového programu o dalších dvanáct zemí a o souvisejícím vymezení dat, které budou předávány mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Zároveň se ministři vnitra shodli na tom, že Česká republika stejně jako ostatní státy může pokračovat v separátních krocích vedoucích ke zrušení víz do USA. Česko spolu s dalšími sedmi státy EU podepsalo s Američany tzv. memoranda o porozumění, která mají otevřít cestu k rušení víz. Víza budou nahrazena Systém elektronického povolování cest do USA (ESTA), kdy Spojené státy poskytnou souhlas k cestě do USA na základě vyplněného elektronického dotazníku s řadou osobních údajů.


17.04.2008 Reuters

USA-EU: Bezvízový styk za přístup do policejních databází

EU naznačila, že by mohla poskytnout Spojeným státům omezený přístup ke svým policejním databázím výměnou za zahrnutí všech 27 členských zemí EU do bezvízového styku se Spojenými státy. Jonathan Faull, výkonný ředitel EU pro spravedlnost a vnitřní záležitosti, řekl: "Jsme připraveni zasednout s našimi americkými přáteli a probrat na striktně recipročním základě, jaké informace by bylo potřeba sdílet, aby se naše členské země mohly zapojit do bezvízového styku." Ministři spravedlnosti a vnitra členských zemí EU by v pátek měli udělit Evropské komisi formální mandát k vyjednávání o těchto záležitostech. Faull řekl, že mandát zahrne přístup do databází, a také plánovaný americký systém elektronického prověřování cestujících. Ten bude od pasažérů vyžadovat, aby před cestou vyplnili internetový dotazník.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Ostatní > Ochrana osobních údajů v zahraničních médiích > Předávání osobních údajů do zahraničí, PNR data

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém