Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Předávání zdravotnické dokumentace

 

 
 

Inspektor Úřadu provedl kontrolu u lékařky, která nedodržela povinnosti při předávání zdravotnické dokumentace. Jednalo se o následnou kontrolu poté, co stěžovatelka se svou stížností neuspěla u příslušného krajského odboru zdravotnictví a sociální péče a u příslušné oblastní České lékařské komory. Kontrolou bylo zjištěno, že dětská lékařka, sídlící v jednom statutárním městě, při předávání zdravotnické dokumentace novému lékaři využila přepravní službu, která na základě smlouvy převáží zdravotnické laboratorní vzorky mezi krajskou nemocnicí a jednotlivými lékaři. Zdravotní dokumentaci ponechala na místě, odkud si běžně přebíral zásilky pracovník firmy zajišťující jejich převoz, aniž požadovala potvrzení o převzetí. Kontrolou bylo zjištěno, že zásilková společnost má uzavřenu smlouvu pouze s krajskou nemocnicí, a to na převoz zdravotnického materiálu a laboratorních vzorků. Krajská nemocnice dále uzavřela smlouvy o využívání nemocniční laboratoře s jednotlivými zdravotnickými zařízeními ve městě. Běžnou praxí se stalo využívání převozní služby i pro předávání lékařské korespondence mezi všemi lékaři ve městě.

Příslušný odbor krajského úřadu pro zdravotnictví a sociální péči stížnost odložil s konstatováním, že v daném případě lékařka neporušila svoji povinnost, neboť zdravotnickou dokumentaci pacientky řádně předala. Rovněž příslušné oblastní sdružení lékařské komory odmítlo řešit stížnost s odůvodněním, že lékařka neporušila žádný zdravotnický předpis. V daném případě však došlo k nedodržení povinnosti uložené správci osobních údajů přijmout taková technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít ani k nahodilé ztrátě osobních údajů. Zdravotnická dokumentace, kterou na základě zákona o péči o zdraví lidu vede ošetřující lékař, obsahuje nejen osobní údaje pacienta, ale zejména citlivé údaje, vypovídající o zdravotním stavu konkrétní fyzické osoby. Na toto zpracování osobních údajů a citlivých údajů se plně vztahuje povinnost, uložená lékaři zákonem o ochraně osobních údajů, spočívající v povinnosti přijmout taková technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít ani k nahodilé ztrátě osobních údajů. I když příslušný zdravotnický zákon (zákon o péči o zdraví lidu), který upravuje povinnosti nakládání se zdravotnickou dokumentací, neukládá lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům povinnost zabezpečit zdravotnickou dokumentaci před ztrátou, odcizením či jiným poškozením, odkazuje právě na obecnou povinnost upravenou v zákoně o ochraně osobních údajů. Úřad nejen konstatoval, že lékařka tuto povinnost nedodržela, ale v následném správním řízení uložil lékařce za porušení této povinnosti pokutu.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém