Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Předseda Úřadu RNDr. Igor Němec se zúčastnil diskuse o kamerových systémech v rámci pořadu radiofórum na rozhlasové stanici ČRo

ČRo 1 - Radiožurnál, Radiofórum, 22. 11. 2006

 
 
 

23.11.2006
ČRo 1 - Radiožurnál
zdroj: http://www.rozhlas.cz/izurnal/audio/_audio/00471388.mp3

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál a dnes v něm bude debata o sledovacích systémech, kamerových systémech. Ta diskuse vznikla poté, co v třídách prestižního pražského gymnázia si někteří studenti začali stěžovat, že jsou příliš sledováni. No a tím jsme se dostali k aktuálnější otázce, zda ve snaze o větší bezpečnost neukrajujeme neúměrně ze svého soukromí. Takže o kamerách, které nás sledují a kterých stále přibývá, budou v dnešním Radiofóru diskutovat Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, přeji hezký večer.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Dobrý večer.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Plukovník, doktor Milan Zapletal, který je vedoucím operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie České republiky, to znamená člověk, který s těmi kamerami denně pracuje. Přeji dobrý večer.

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Dobrý večer.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
A konečně inženýr Michal Čupa, generální ředitel softwarové firmy Microsoft v České republice, což je člověk, který něco z těch systémů také vyvíjí, nebo jeho firma. Dobrý den.

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Dobrý večer.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Používání kamerových a dalších sledovacích systémů je, zdá se, mincí o dvou stranách. Z jedné strany si libujeme ve větší bezpečnosti, z druhé se cítíme být někteří špehováni, omezováni v osobní svobodě. Co podle vás převažuje, klady, nebo zápory? Inženýr Michal Čupa.

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Já tu minci nevidím tak dvoustrannou, já vidím hlavně to, že nám tyto systémy pomáhají zlepšovat bezpečnost a že nám také pomáhají, že nám přináší důležité informace o situaci, která je okolo nás, o případných nebezpečích. A je to určitě dobrý nástroj prevence. Takže u mě by určitě ty pocity byly zejména pozitivní.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jak se na to dívá Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů? Co podle něj převažuje?

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
No, já tu minci oboustrannou vidím, protože základní lidský právo, které máme, je právo na soukromí, na tom je vybudována naše civilizace. To znamená, my nejsme jako Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo já osobně proti tomu, aby se zaváděly nové informační technologie, to v žádném případě ne, nicméně musí být vyváženy v tom smyslu, aby jejich používání ... aby prostě bylo zachováno právo na soukromí. To znamená, nesmí být používány expanzivní metodou tak, aby nahrazovaly jiné ... v rámci pohodlnosti jiné prostředky, které můžou docílit stejného i tím, že jsou zaváděny a je narušováno soukromí.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
A konečně třetí, plukovník Milan Zapletal. Co převažuje, to pozitivní, nebo to negativní?

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
My protože jsme dennodenní uživatelé vlastně tohoto systému, to znamená kamerového systému, takže pro nás je to pozitivní. My samozřejmě tuto technologii využíváme v maximální míře, tak abysme pomohli občanům při jejich problémech, které se dějí na ulici, a tak aby se vytvářely u nich pocit bezpečí, že ta ulice pro ně je bezpečná.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Hodně lidí si klade otázku, jestli stále častější používání té sledovací techniky je výrazem nějakého strachu ve veřejnosti, dejme tomu, z terorismu či kriminality, nebo, to je ten druhý pohled, jestli nejde o takový projev, řekněme, nepatřičné zvědavosti, jakési snahy orwellovské mít občany pod kontrolou. Michal Čupa.

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Já bych se ... především ještě mi dovolte vrátit se k tomu, co říkal pan předseda. Pan předseda použil slovo soukromí a to je velmi důležitý pojem. Alespoň v mé mysli je ten pojem soukromí spojen s pojmem bezpečí, protože v soukromí se chci cítit bezpečný. A myslím si, že ten pojem soukromí je nutné nějakým způsobem vymezit, je nutné ho definovat a zcela určitě existuje nějaký společenský konsensus, kde začíná a kde končí soukromí.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já se spíš ptám, jestli myslíte, že ... co je důvodem té poptávky. Jestli je to tedy ten strach ...

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Ne, já myslím, že tím hlavním důvodem poptávky je, že naše životní úroveň roste a že stáváme citlivější na různé prvky v našem okolí, že se snažíme, abysme žili bezpečně a abysme žili ve spořádané společnosti a abysme se snažili izolovat od těch nebezpečí, které na nás číhají. Je jedna věc. A za druhé si myslím, že samozřejmě tak jak technologie přináší pozitivní věci, tak technologie může přinášet také negativní věci. Takže tak jak může vzrůstat ta sofistikovanost na té straně té kriminální činnosti, tak zřejmě vzrůstá i sofistikovanost na té straně, jakým způsobem si chráníme naši bezpečnost.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jaké jsou s těmi kamerovými systémy zkušenosti, v čem se osvědčují, co od nich naopak očekávat nelze?

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Tak kamerové systémy, které se používají běžně ve městech, třeba ta Praha je velkým markantem, vlastně mají vytvořit pro občany maximum pocitu bezpečí, pocitu, protože my teda je používáme od roku asi tak devadesát osm, devadesát sedm, kdy se to začalo zavádět, a samozřejmě se to rozšířilo díky dalším novým technologiím. A můžu říct, že v té době ... od té doby tam, kde je ta kamera umístěna, vlastně v této oblasti se nám snižuje v maximální míře pouliční kriminalita. A myslím si, že tohle to ... tohle to potom může vlastně ... takhle použitý systém je účelně použitý systém a záleží potom samozřejmě, jak se pracuje s těma datama. Protože pohled je pohled, na to se můžu dívat já sám, budu tam stát, bude tam stát policista, už přítomnost toho policisty na tom místě bude vytvářet pro ostatní lidi pocit bezpečí. A samozřejmě pro ty lidi, které tam chtějí páchat nějakou trestnou činnost nebo nějaké přestupky, tak ten policista vlastně ten pocit, nebo jim vytvoří ten pocit, že to dělat nemohou. Jestliže máme veřejně umístěnou kameru, v této chvíli ta kamera jsou naše prodloužené oči.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Není to někdy tak, že, dejme tomu, se objeví zpráva o tom, že v nějakém zlatnictví sice mají kameru, ale je to atrapa, která pouze vyvolává jakýsi pocit. Není to pocit, že je tam spíš ten psychologický efekt, ale že samotná ta kamera příliš toho neřekne? Jak technologicky je účinná, jakou s ní máte zkušenost?

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Naše zkušenosti jsou velmi dobré. Samozřejmě tak jak se ty technologie vyvíjejí, tak se vyvíjí rozlišení, vlastně schopnost přenést ten obrázek kamkoliv na tom území, třeba konkrétně tady v Praze, a uložit ho. A zpětně lze vlastně dotěžit, jestli vlastně ta událost se stala, nebo se vůbec nestala. Jestli ... jak vlastně ten pachatel vypadá. Protože my vlastně dennodenně reagujeme na tísňové výzvy, které se k nám dostávají na linku 158, a směřujeme vlastně ty kamery do těch míst, kam ... odkud ta tísňová výzva od toho občana je. A v této chvíli můžeme velice rychle tu situaci vyhodnotit, velice rychle můžeme hlídkám, které jedou na místo, aby zasáhly, aby tam vlastně napravily ten stav, kterej je, aby mohly pátrat po tom pachateli. A to přece je účelem pro toho, kterej je napadenej.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jinými způsoby doopravdy to má význam. Teď se ale chci obrátit na Igora Němce a zeptat se ho, co se nesmí. V jakých případech je použití těch kamerových anebo jiných sledovacích systémů nezákonné?

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak v každém případě platí to, že používání kamerových systémů není nezákonné, ale musí splňovat základní parametry, které jsou dány zákonem sto jedna, zákon na ochranu osobních údajů. To znamená, musí být splněny některý základní předpoklady. Za prvý musí být definován účel, definován účel, proč jsou ty kamery instalovány, a ten účel, a to náš úřad může kontrolovat, musí být dodržen. To je první věc. Za druhé je to zpracovat, pokud jde o záznam, většinou jde o záznam na magnetofonovou pásku nebo jiné médium, tak jde o zpracovávání osobních údajů. Ty lze zpracovávat jenom za dvou podmínek, buďto je to ochrana majetku bez souhlasu nebo ze zákona bez souhlasu nebo se souhlasem těch, které snímají. Čili to ten náš úřad požaduje a prošetřuje a v případě například škol je to velmi zajímavá diskuse, protože tam se právě ten účel míjí a ty souhlasy míjí úplně s tím, co stanovuje náš zákon.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jak se díváte na ten konkrétní příklad? Teď se obracím na Michala Čupu. Kdy jsou snímány těmi kamerami děti ve škole. Je to už něco, co by nemělo být, nebo to je k něčemu dobré?

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Dovolte mi na to odpovědět použitím jiného příkladu. Ale já se k té otázce vrátím, já na ni nezapomenu. Například u nás ve firmě se stalo před nějakou dobou, že se nám ztrácely notebooky a potom jsme zjistili díky tomu monitorovacímu systému, že nám je krade ochranka. Samozřejmě všichni naši zaměstnanci jsou informováni o tom, že tam máme kamery a tak dále. Děláme to proto, abysme chránili svůj majetek. Ale kromě majetku já mám taky své děti a myslím si, že pokud je mým zájmem chránit si majetek, chránit si počítač, tak musí být i mým zájmem chránit bezpečnost dětí. Takže já předpokládám, že na školách se neděje nic špatného, předpokládám, že ty kamery by tam měly být, doplňuje to ten pocit bezpečí. A konec konců viděli jsme ten ... nebo máme ještě v čerstvé paměti ten strašný případ z Polska, kde došlo ke znásilnění nějaké dívky ve třídě, která pak spáchala sebevraždu. A je evidentní, že kdyby tam ty kamery byly, tak by se tomuto neštěstí dalo možná zabránit.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Igor Němec. Váš názor.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
S tím, co tady říká pan kolega, já úplně zásadně nesouhlasím, protože jestli firma si neumí ochránit své notebooky jinak než kamerovými systémy, že je instaluje všude, až špízluje všechny svý zaměstnance, tak ta firma asi nemůže existovat. To ať se pán na mě nezlobí, protože ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Vnímáte to jako ohrožení firemní kultury, pardon ...

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
... narušuje soukromí ... narušuje soukromí, základní lidský právo těch lidí, kde prostě používá tak invazivní prostředek, který samozřejmě není potřeba. Skoro bych se ještě vrátil k tomu úvodnímu slovu, co tady pan kolega říkal, kterej říkal, že soukromí a bezpečí, že to se rovná. To je právě v kontradikci. My se asi tady všichni u stolu shodneme, že nejnebezpečnější stát na světě je Severní Korea. Samozřejmě, protože tam je ten monitorovací a špízlovací systém tak propracovaný, že prostě nikdo nemůže nic. Ale my musíme ... abysme zachránili a neřítili se do civilizace, kterou tady nastiňuje pan kolega z Microsoftu, do civilizace Velkýho bratra, tak musíme dělat ... se snažit o to, abysme zachovali vyvážení toho, abysme používali prostředky na ochranu majetku i bezpečí takové, které jsou adekvátní. To znamená zejména ne takové, které invazivním způsobem zasahují do soukromí, zejména když existujou jiné.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já se teď obracím na Milana Zapletala, ...

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Pardon, já ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Vy dostanete slovo. Protože už dlouho nemluvil a protože se usmívá, tak asi něco chce říct.

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Samozřejmě jsme znova zpátky u toho pocitu bezpečí. Záleží, co se říká a co se pod tím míní invazivní prostředek, to znamená, že zasahuje, silně zasahuje do soukromí té osoby. Ta osoba nakolik ... je potřeba se podívat na to, nakolik ta osoba ... jaké má soukromí v té firmě, když se dneska podíváme, jsou to styl, že jsou velké sály otevřené, všichni na sebe vidí, jeden před druhým nemá žádné zábrany. A jestliže to je takový ten pocit, kdy, řeknu, je to invazivní, není, každej, řeknu, je otevřenej tomu druhému. Jiná věc, a možná to asi tady úplně nezaznělo, věřím, že ta firma použila ten kamerový systém k tomu v době, kdy nebyli přítomni asi v tom zaměstnání ti lidé. Potom to je v pořádku.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
To je jinak.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Zkusím se zeptat ještě jinak. Souvisí ...

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Já se chci nejdřív ohradit proti ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Možná co na to řeknou zaměstnanci?

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Já se chci nejdřív ohradit proti tomu, co řekl pan předseda, protože já když jsem používal ten příklad, tak jsem rozhodně neříkal, že máme kamery všude, a rozhodně jsem nemluvil o špízování. Ta realita je taková, že za prvé zaměstnanci o těch kamerách věcí, za druhé ty kamery jsou umístěny v prostoru, kde se nastupuje do výtahu, to znamená na chodbě, za třetí ty kamery fungují v době po normální úřední době, to znamená, kdy je předpoklad, že by se tam nikdo v podstatě neměl vyskytovat. Takže já to nevidím ...

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
To je v pořádku, ale to celé téma vzniklo právě, kdy jsou sledovány třeba třídy ve školách a tak dále, kdy prostě ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Tak to šlo o nedorozumění.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Šlo o nedorozumění, protože ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Došlo ke smíru.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
... já jsem měl pocit, že se bavíme o tom, že, a pan kolega si myslím, že to zmínil, že se jedná i také o kontrolu a o bezpečí těch zaměstnanců, ve kterém chodí. Protože pak by to znamenalo, že ty kamery fungují, když tam jsou zaměstnáni. Takže to bylo asi nedorozumění.

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
To jsem rád, že jste to vzal zpátky, protože to by Microsoft velice mrzelo, kdybysme si měli myslet, že špízujeme lidi. Ale přesto bych se rád vrátil k tomu polskému příkladu. Protože já jsem skutečně přesvědčen, že kdyby tam byl větší dohled, tak se tomu strašnému neštěstí dalo zabránit. A nedělám si iluze, že na našich školách v České republice také neexistují případy šikany, které zaplaťpánbůh neskončily tak strašně jako ten polský, ale nevím, jestli tak neskončí zítra.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Pane redaktore, právě ten příklad mě vyvolal k tomu, že jsem měl dojem, že je v pořádku, když se sledují ti lidé. To je samozřejmě ... pan kolega má pravdu, pokud umístíme kamery do hotelů, do ložnic, do obýváků, tak všude budeme vidět a bude někdo vidět, jestli někdo páchá nějaký trestný čin. Je to možné, může se veřejnost k tomuto kroku rozhodnout, nicméně budeme žít v jiné civilizaci a určitě nebude platit právo na soukromí, který je dané naší ústavou.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já teď na chvíli přeruším naši debatu, protože je zde i prostor pro dotazy některých našich posluchačů na téma monitorovacích, respektive kamerových systémů. Připomenu, že ve studiu sedí Igor Němec z Úřadu pro ochranu osobních údajů, plukovník Milan Zapletal z operačního střediska Správy hlavního města Prahy a inženýr Michal Čupa, generální ředitel firmy Microsoft. Telefonní čísla, na která se můžete ptát těchto hostů, jsou 221552155 anebo 221552255. Tak my zdravíme prvního posluchače, který se k nám dovolal. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Já vás zdravím i tady pány diskutující, tady je Martin z Plzně.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano.

posluchač
--------------------
A považuju teda kamery ... kamery co se týče pro práci policie, to je velice chvályhodné, ale já bych navrhl pánům, aby předložili zákon, že třeba povinně bysme dali kamery na každou toaletu, do každé ložnice, co kdyby páchal třeba nedovolenou praktiku, jak říká ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
To říkáte zřejmě ironicky.

posluchač
--------------------
... a tak podobně.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
To říkáte zřejmě ironicky, že je to tak.

posluchač
--------------------
Ano, ano, ano.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, děkuju vám pěkně za ...

posluchač
--------------------
Toto musí mít A i B, asi tak.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, dobře. Zdravíme druhého posluchače, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den. Szabo, Havlíčkův Brod. Já bych měl dotaz. Když teda ve městě je třeba kamerovej systém a na kraji města je napsáno, že je umístěn kamerovej systém, že mně to připadá zrovna takovej způsob, jako kdyby policie hlídala třeba rychlost nebo to a předtím umístila tabuli - hlídáme dneska od tolika a do tolika ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Zdá se vám, že by to tam vlastně nemělo být.

posluchač
--------------------
Nemělo být, jo, protože jestliže to má bejt hlídaný, tak ty, co chtějí třeba krást nebo dělat nějaký takovýhle ... neplechu, tak vlastně jsou na to upozornění, takže vyhlídaj, kde ta kamera je, a jdou tam, kde není.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Tak děkujeme, to je jasný dotaz.

posluchač
--------------------
Ptám se, proč tyhle ty cedule jsou tam vlastně umisťovány.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Děkujeme pěkně za tento dotaz. Zdravíme třetího posluchače, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den. Slyšíme se?

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano, slyšíme vás.

posluchač
--------------------
Tady je Petr Koryťák, Přinda. Já vás zdravím. Pane Němec, chci se zeptat, jestli máte děti a jestli jste byl někdy ve škole, kde ty vaše děti choděj do školy. Já bych doporučoval kamery nejenom do třídy, ale kromě tam, kde se chodí na velkou, tak i na záchod. Protože to, co se děje ve školách v naší republice, co se týče injekčních stříkaček, jděte se podívat na jakoukoliv školu, můžete na Barrandov, projděte si okolo školy a uvidíte, co se děje. Děkuju.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. My vám děkujeme za dotaz. Vyslechneme dalšího posluchače, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den, tady Klein. Já nebudu říkat jméno firmy, já bohužel, nebo bohudík pracuji ve společnosti, která kamerové systémy také dodává a montuje a myslím si, že můj pohled je takový, že samozřejmě pro mě je to živobytí, na druhou stranu, prosím vás, uvědomte si, že ta kamera je dokumentační prostředek, to není obušek. A jestli chcete platit na soukromých gymnáziích větší peníze za to, že ten ředitel tam postaví nějakého securistu a v každé třídě bude o přestávce ten securista stát a hlídat, pak samozřejmě nechť se ti rodiče ozvou a zaplatí to. Není to vůbec problém. Ale to, co se samozřejmě na školách děje, je špatně. A to už ten posluchač přede mnou říkal. A samozřejmě kamerové systémy jsou dokumentace, je to naprosto dneska součást, bohužel součást i měst a součást civilizace. Samozřejmě určité soukromí nabourání tam může nastat, ale je potřeba si uvědomit, že ty třídy jsou veřejné prostory. A ti rodiče se sami můžou přesvědčit, jak se ti jejich synáčkové učí. A ne, že si nějaký student tam vezme prostě šálu a bude dělat revoluci, člověk, který ještě asi toho moc o životě neví.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Děkujeme vám pěkně za zavolání, to spíš jako příspěvek do diskuse než dotaz. Vyslechneme ještě dva posluchače, toho předposledního v této chvíli, dobrý den.

posluchač
--------------------
Tomáš Hájek, Brno, dobrý den.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobrý den.

posluchač
--------------------
Já se chci jenom zeptat, jestli ti pánové, kteří jsou hosti ve vašem pořadu, nemají pocit, že možná tady ten problém celej je spíš o tom, jak se ty děti vychovávají. Že možná kdybysme ty děti vychovávali, měli na ně víc času, že bysme je nemuseli potom sledovat a nemuseli mít strach z toho, jak se budou chovat. Tolik si myslím.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Dobře. Zdravíme vás a vyslechneme poslední dotaz nejlépe. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Severa, Ústí nad Labem, dobrý den. Já bych se taky chtěl zeptat pana Němce, co říká třeba na Ameriku, s prominutím, která když tam jdete do Spojených států, tak vás téměř svlíknou do trenek. A to opravdu tam dělaj. Takže co by na to řekl pan Igor Němec?

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jestli jsou dobře chráněny jako ...

posluchač
--------------------
Přesně tak.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
... práva a svobody občanů. Tak to myslíte?

posluchač
--------------------
Kamery naprosto ... s kamerama naprostou souhlasím. A třída je opravdu veřejnej prostor, takže tam není nic soukromýho přece.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Tak děkuju vám pěkně. Omlouváme se dalším posluchačům, kteří se nedovolali, respektive nedostali do tohoto krátkého času vymezeného na dotazy. Nakonec místo dotazů z toho vznikla taková trochu anketa o tom, jestli máme nebo nemáme být sledováni. A jak se ukazuje, takový ten ... taková ta potřeba bezpečí, kterou lidé deklarují, daleko převažuje nad potřebou svobody. Co na to říkáte, pane předsedo?

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
No, tak mě se asi týkaly ty poslední tři otázky. Já teda musím říci ... za prvé teda čtyři děti mám, myslím si, že ... a to si myslím velmi silně, že pokud si někdo myslí, že kamery nahradí pedagogický proces, tak to je katastrofa týhle společnosti. Asi se tam řítíme, ale asi tomu třeba nejde zabránit. Jestli si to myslí většina, já to považuju za tragédii. Prostě škola musí fungovat a kamery v tom nepomohou. Je to narušování soukromí, na tom samozřejmě trvám a k tomu už nelze co dodat. Odpověděl vlastně na to tazatel číslo pět, který říkal, jak se vychovávají děti. No, je to samozřejmě ... že to je ... to s tím samozřejmě souvisí, ale přeci ta škola musí umět zabezpečit normálně pedagogické fungování té školy, k čemu je poslána, k tomu nepotřebuje kamerový systém. Jestli ho potřebuje, tak ta škola je pro mě podezřelá. Co se týče Ameriky, to je filozofická otázka. Samozřejmě my žijeme na změně paradigmatu naší společnosti. My dnes tápeme, nevíme, jaké nebezpečí přijde. Já jsem přesvědčen o tom, že jedno z nebezpečí, které na nás číhá, je právě to, že se nabourá naše civilizace tím způsobem, že právo na soukromí zmizí. Protože už dnes prostě máme ze všech směrů doklady o tom, že lidé už nejsou schopni kontrolovat svoje soukromí rozvojem informačních technologií. Proto také existuje zákon na ochranu osobních údajů, který říká - ano, shromažďování, zpracovávání osobní údajů, což jsou i kamerové systémy, není trestné, ale musí to platit za nějakých pravidel. A ty pravidla se musí dodržovat. Já mám tady kolegu z městské policie, oni je znají z města ...

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Ze státní policie.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Ze státní policie. Kteří ty pravidla znají, dodržují se a fungují podle těch pravidel. Je alarmující, pokud někdo toto bagatelizuje, podceňuje a zřídí kamerový systém, který skutečně, musím říci, šmíruje soukromí.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jasný.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
A vlastně je to v rozporu se zákonem.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Přišla řeč na vás, takže máte slovo.

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Já bych rád reagoval na toho tazatele ohledně toho informování. To je právě jeden z těch prostředků té veřejnosti, to znamená, my nemáme co skrývat, kamerové systémy, které jsou ve městech, jsou veřejné kamerové systémy.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
On tím zřejmě chtěl naznačit, že tehdy prostě se sami dostáváte do jakési nevýhody.

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
No, já si myslím, že to není nevýhoda. Ty kamery neslouží nám, ty kamery slouží především občanům. Tady se ukazuje to, že v této chvíli ... že ten občan ví, já, kterej tam nejdu nic páchat, že ta ulice je hlídaná tímto způsobem, jsem o tom informován, tak v této chvíli prostě mám už pocit bezpečí, že když se mi něco stane, tak to někdo uvidí a brzo mi pomůže. Jeden takovej příklad. Vemte si Anglie, řekneme takovej náš vzor demokracie, kdy doopravdy je to stát s dlouholetou demokratickou vládou. A vemte si, že dneska pojedete Londýnem a máte kamery na každém rohu, na každém rohu je označeno, že tyto ... že tento prostor je snímán kamerovými systémy.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Především Londýn.

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Především Londýn.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano.

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
A podívejte se, k čemu napomohly v Londýně tyto kamerové systém. Napomohly k tomu, že pachatelé, který se tam dopustili takového závažného činu, teroristického útoku proti občanům, který nic netušili, byli velice rychle identifikováni a bylo možno přijmout opatření.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ještě se zeptáme na takové zhodnocení těch otázek a vlastně jakési ankety Michala Čupy.

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Já bych především možná zdůraznil, nebo podtrhnul to, co říkal pan Klein, že my možná někdy mluvíme o těch kamerách jako o obušku, ale ona je to skutečně daleko víc prevence. A také pan Hájek ... já absolutně souhlasím samozřejmě, my se musíme zabývat tím, jak vychováváme své děti, ale to ještě neznamená, že na tom veřejném místě, to znamená v té třídě, se oni nesetkávají s nějakými jinými prvky, které už jako rodiče nemůžeme ovlivnit a které možná v plném rozsahu nedokáže ovlivnit ani ta škola.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Když hovoříme o tom, co je, tak to je jenom jedna část té skutečnosti. Igor Němec před chvílí už ale naznačil, že vlastně ta společnost se někam vyvíjí a nějak se proměňuje. A takže bychom se měli trochu podívat i do budoucna, co nás čeká, co asi lze předpokládat. Když jsem vás zval, tak jedna z věcí, na které jsem se chtěl zeptat, je, narazil jsem na informaci, uveďte mě na pravou míru, jestli se mýlím, že v jednom z výzkumných středisek vaší firmy, tuším v Číně, se vyvíjí program, nebo software, který bude už schopen nasnímanému obličeji někde na letišti přiřadit jméno konkrétního člověka, pakliže tento bude v nějaké databázi. To už je ... zní trochu jako taková sci-fi. Kdo takové systémy objednává, kdo je potřebuje, jak se díváte na možnost, že by mohly být případně zneužity?

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Já především nemohu odpovědět na to, jestli se to vyvíjí v Číně, to skutečně takovou informaci nemám. Ale v každém případě Microsoft investuje ročně asi sedm miliard dolarů do všeho možného vývoje. Ale pokud vím, tak ten systém, o kterém mluvíte, který dokáže identifikovat osobu podle nějakých znaků v obličeji, tak ten už existuje. Já vím, že jsou ty systémy nasazovány v Pákistánu a dalších oblastech, kde je vysoké riziko spojené s terorismem. Ale obecně bych chtěl říct, že tak jak doba pokračuje, tak my všichni jsme obklopováni daleko více technologiemi, než tomu bylo v minulosti. A všechny technologie představují příležitosti a nám se ty příležitosti líbí, protože dělají náš život komfortnější a umožňují nám žít kvalitněji. Ale samozřejmě vždycky je tam také prvek toho, že ty technologie shromažďují informace, nebo pracují s informacemi a vždycky je tam možnost zneužití. Ale toto není technologická záležitost, toto je záležitost skutečně nalézt ten společenský konsensus a definovat, které jsou ty informace, které jsou skutečně spojené s tím soukromím, a které jsou ty, které jsou v té veřejné oblasti. A to s technologiemi nesouvisí. Ale dovolte mi použít jeden příklad, který nám bude všem velmi blízký. Před několika lety ještě prakticky neexistovaly mobilní telefony, dnes v této zemi existuje ... sto obyvatel má sto dvacet mobilních telefonů a mobilní telefon vlastně periodicky vysílá impulsy a poskytuje síti informace o tom, kde se ten uživatel, nebo zákazník nachází. Je to prostě funkce té technologie, která je nezbytná na to, aby mobilní sítě mohly pracovat. Mobilní sítě máme rádi, těšíme se těmto službám, ale samozřejmě na druhé straně vznikají o nás ... vzniká spousta informací. Chceme to, nebo to nechceme? Zrovna tak pokud dostaneme účet od telekomunikačního provozovatele, ten účet bude dnes rozepsán na jednotlivé položky, kdy jsme komu volali. Je to možnost, kterou nám dává technologie, je to něco, co si zákazníci přejí, protože si mohou kontrolovat, jestli všechno je v pořádku. Druhý pohled na to může být - dobře, to je zneužití, nebo tady ty informace jdou až příliš daleko. Takže bych řekl, že vždycky rozhodující je ten společenský konsensus a nalezení té demarkační čáry mezi tím, kde je narušováno soukromí a kde ne.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Tak obracím se na Igora Němce. Když si tedy řekneme, že pokrok nelze zastavit, tak to zní nadějně, ale i hrozivě.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Ne, to je pravda.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Kde by se ...

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Proti technologickému pokroku nikdo z nás, ani já, nebude protestovat. Nicméně používání těch technologií je potřeba podřídit nějakým pravidlům. A my ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
To se shodujete.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
To se shodujeme, ale ten příklad s těma mobilama není úplně nejvhodnější, protože samozřejmě mobily narušují svým způsobem soukromí, ale jsou podřízeny pravidlům, jak se s těmi daty, s tím zpracováním osobních údajů zachází. To je jiná věc a proti tomu úřad nemůže, ani já osobně, nemůže protestovat. Ale já jsem myslel, že ta debata vznikla na základě toho, že kdekdo si instaluje kamerové systémy, tudíž zpracovává osobní údaje za účelem minimálně neznámým, velmi zneužitelným, bez jakékoliv dodržení zákona sto jedna a to prostě v pořádku není. Čili pokud chceme zachovat naši civilizaci do budoucna tak, že existuje právo na soukromí, takže nechme rozvoj technologií, nicméně braňme se zneužití, nebo respektive pravidlům, které nesouvisí s používáním těchto technologií.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jak se vy díváte na pokrok? Obracím se na plukovníka Milana Zapletala. Co potřebujete? Co je potřeba pro vás vyvinout?

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Tak samozřejmě já na to koukám trošku z té pozice jako státního orgánu, který má za úkol především chránit tuto republiku proti vlastně osobám, o které tady nestojíme. A samozřejmě dneska se zavádí nové a nové systémy, nové a nové technologie, které nám napomáhají k tomu, abysme tyto osoby byli schopný někdy identifikovat. Jenom když si vezmeme, velká diskuse nedávno ohledně biometrický pasů, kde je fotografie, která se bude ukládat do čipů, otisk prstu a podobně. Vemte si, že z opačné strany se tady kouká, že zneužitelnost takovejchto dat. Opačně ... přijdu-li někam, nebo jedu-li do jiného státu, kde tato technologie je akceptována, tak v této chvíli nemusím být nikde odbavován. Já projdu normálně tím prostorem a aniž by mě někdo zastavil, tak v podstatě jsem prošel kontrolou. A to jako ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Považujete to za výhodu teda, vy to vidíte jako klad.

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Já to vidím jako klad, protože ten občan v této chvíli ... když si vezmete, že dneska se zvyšuje kapacita letadel, najednou vám přiletí letadlo, který bude mít pět set lidí, a jestliže dneska se musí postavit vlastně naše služba tak, aby se co nejrychlejc to letadlo odbavilo, to znamená, že se musí zkontrolovat ty jejich doklady při vstupu na naše území, doufejme, že v krátké době, nebo v příštím roce i na území schengenského prostoru, tak v této chvíli vlastně máme za povinnost to zkontrolovat.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
To znamená, vám nebude vadit, když ta kamera nasnímá obličeje a bude vědět, že se jedná o Milana Zapletala a projdete.

Milan ZAPLETAL, vedoucí operačního střediska Správy hlavního města Prahy Policie ČR
--------------------
Já si myslím, že ... já si myslím, že tam je jiná věc. Tam je spíš věc, že my máme ... ty osoby, které nechceme, aby k nám přišly, aby vstoupily na naše území, tak ty se dají podchytit. A v této chvíli pokud budu porovnávat ten obličej, nebo ten obrázek, kterej se mi někde objeví v nějakém ... a budu ho porovnávat proti těmto osobám, to znamená ne proti všem, ale jen proti osobám, u kterých si nepřeju, aby vstoupily na naše území, tak pak je to zcela v souladu. Ale samozřejmě ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Michal Čupa chtěl něco říct, před chvílí se ...

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Já pouze dávám najevo, že souhlasím s tímto názorem.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, dobře, dobře. Zaregistroval jsem nedávno takovou informaci, že, dejme tomu, ve Zlíně má městská policie systém velice dokonalý takového monitorování, že dokonce psi, kteří mají své čipy, tak přímo na ulici ten městský strážník si zjistí, o jakého psa se jedná. A když přichází k jeho majitelce, tak už ji zdraví a řekne: "Dobrý den, paní Nováková." A když si to porovná s jinými databázemi, tak už i ví, jestli třeba nemá nezaplacenou pokutu a tak dál. Jak daleko podle vás, nejprve se obracím na Igora Němce, má zajít ten systém, protože on umožní v budoucnu doopravdy technicky zřejmě cokoliv. Kam až máme jít? Co až je potřeba o lidech vědět?

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
No, budeme vždycky hledat vyváženost mezi soukromím a technologiemi používáním těchto technologií, to je náš úkol všech a myslím si snad, že ... věřím, že kolegové to nepodceňují, tohle to téma. Konec konců tady kolega zmínil, pan Klein z policie, ty biometrické pasy. My jsme rádi ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Pan Zapletal.

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
--------------------
Pan Zapletal, pardon. My jsme rádi, že ty pasy jsou ... my neprotestujeme proti tomu, že jsou biometrické prvky v těchto pasích, protože zejména proto, že slouží k verifikaci, to znamená jenom k tomu, že ten váš dokument je váš a ne, že je nějaká vytvořená databáze, kde jste zaznamenáván. Čili z tohoto hlediska to je klasický příklad, kdy technologie, o kterých pan kolega hovoří, jsou využity, bych řekl, správným směrem. Ale za se na druhou stranu nejásejme, a to bych tady řekl i kolegům z Microsoftu, nad těmito sofistikovanými metodami správnosti v rámci třeba biometrie, protože my se setkáváme s opačnými případy, kdy dojde k chybě. A to vás teda upozorňuju, že v případě, kdy dojde k chybě, tak vlastně ta chyba, která nastane z různých důvodů, tak je pro jednotlivce téměř likvidační. Čili každá metoda, která zavede sofistikovanější metodu identifikace, prokazování se identity, všeho možného, znamená, že v případě, že váš dokument bude poškozen nebo že nastane k nějaké chybě, která je vždy, protože stoprocentní metoda není žádná, tak pak ... pak existuje ... pak se dostanete do takových potíží, který v minulosti neexistovaly.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Tak my se dostáváme do závěru dnešního Radiofóra, budeme muset pomalu končit, ale máte poslední slovo. Umíte vyloučit chyby.

Michal ČUPA, generální ředitel společnosti Microsoft ČR
--------------------
Já bych ... ne, ten ... já s tímto argumentem absolutně souhlasím a myslím si, že celá ta dnešní diskuse se do určité míry táhla okolo toho, že technologie umí naprosto všechno a je to pro nás výhodné. Ale to, co my musíme najít, a to za nás technologie neudělá, je najít rovnováhu. A potom samozřejmě tu rovnováhu kontrolovat například pomocí úřadu, který tady prezentuje pan předseda. Takže všechny tyto aspekty musí být prostě v pořádku. To je to hlavní.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Tak to byla poslední slova dnešního Radiofóra. Já jenom připomínám, že hosty byli Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, plukovník Milan Zapletal z operačního střediska Správy hlavního města Pahy Policie České republiky a inženýr Michal Čupa, generální ředitel softwarové firmy Microsoft. Děkuju vám a posluchačům přeji příjemný poslech našich pořadů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Ochrana osobních údajů v českých médiích (do r. 2015) > Předseda Úřadu RNDr. Igor Němec se zúčastnil diskuse o kamerových systémech v rámci pořadu radiofórum na rozhlasové stanici ČRo

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém