Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Přepravní a dopravní společnost – Kontrola kamerového systému se zaměřením na zaměstnance společnosti (UOOU-04151/20)

Poskytovatel dopravních služeb

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě stížnosti, podle které měla společnost neoprávněně monitorovat a pořizovat záznamy z prostoru sociálního zařízení sloužícího pro zaměstnance. Přestože monitorovací zařízení bylo namířeno pouze na některé části sociálního zařízení, bylo důležité šetření přímo na místě, protože existovalo podezření, že zařízení může sbírat citlivé informace o zaměstnancích. 

Předmětem kontroly bylo zjistit, jakým způsobem společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců, a to nejen prostřednictvím kamerových systémů. Konkrétně, zda společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců zákonně, zda mají subjekty údajů snadný přístup ke srozumitelným informacím o zpracování jejich osobních údajů a zda jsou dodržována jejich práva. Důležité bylo zaměření na sběr velmi citlivých informací o zaměstnancích. Mezi takovéto údaje je možné zařadit například fyzickou podobu subjektu údajů, která měla být v tomto případě snímána kamerami na toaletách společnosti.  

Úřad zjistil, že v případě umístěné kamery na sociálním zařízení se jednalo o atrapu. Dle šetření toto zařízení nebylo schopno sbírat, uchovávat, ani nijak zpracovávat kamerové záznamy. Atrapu kamery společnost na toalety umístila za účelem ochrany majetku, jelikož se dle jejího vyjádření jednalo o místo, kde docházelo často ke škodám. Již v průběhu kontroly společnost atrapu kamery ze sociálního zařízení odstranila. 

I když na atrapu kamery obecné nařízení nedopadá, došlo ke kontrole všech kamer v objektech společnosti a kontrole systémů, které uchovávají záznamy, včetně zkoumání přesného záběru všech kamer. Kontrolující konstatovali, že společnost má ve svém areálu celou síť kamer a jejich používání je v zájmu podniku z důvodu monitoringu areálů společnosti a k ochraně majetku a tyto záznamy jsou uchovávány po přiměřenou dobu. 

Dále Úřad zjistil, že zaměstnanci jsou ze strany podniku dostatečně informováni o zpracování svých osobních údajů, mají stručné a srozumitelné informace o tom, kde jsou jejich osobní údaje uloženy a kdo k nim má přístup. Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a rovněž zpracování osobních údajů zaměstnanců má odpovídající technické a organizační zabezpečení.

Na základě výsledků kontroly nebylo zahájeno správní řízení, Úřad však přistoupil k postoupení předmětné stížnosti inspektorátu práce. 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 2. pololetí > Poskytování dopravních služeb > Přepravní a dopravní společnost – Kontrola kamerového systému se zaměřením na zaměstnance společnosti (UOOU-04151/20)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém