Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Narušení bezpečnosti v elektronických komunikacích > Oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů > Případy narušení, na které se oznamovací povinnost vztahuje

 

Případy narušení, na které se oznamovací povinnost vztahuje

 
 
 

Oznamovací povinnost se týká porušení ochrany osobních údajů související výlučně s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Pod tímto pojmem se rozumí služba elektronických komunikací2, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen (viz § 2 písmeno o) zákona č. 127/2005 Sb.)

Konkrétně se může jednat o tyto služby3:

  • pronájem okruhů
  • služby přenosu dat
  • služba přístupu k síti internet
  • šíření rozhlasového a televizního signálu
  • veřejně dostupné telefonní služby
  • ostatní hlasové služby

2 Službou elektronických komunikací se rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají. redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací (viz. § 2 písm. n) zákona č. 127/2005 Sb.)

3 Zdroj ČTÚ.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém