Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Právo na informace

 

Pro povinné subjekty a jejich nadřízené orgány

 
 
 
Důležité informace pro povinné subjekty a nadřízené orgány u jednotlivých řízení/postupů:

Přezkumné řízení – posuzování podnětů k přezkumu rozhodnutí odvolacího orgánu:
 • Podnět na přezkum rozhodnutí o odvolání/rozkladu podává zpravidla žadatel o informace Úřadu; v případě, že podnět obdrží nadřízený orgán, neprodleně jej Úřadu postoupí.
 • Neformální podněty na přezkumné řízení zaslané e-mailem bez elektronického podpisu je nezbytné Úřadu rovněž postoupit, a to vzhledem ke skutečnosti, že přezkumné řízení lze zahájit z moci úřední. Anonymní podání se Úřadu nepostupují.
 • Nadřízený orgán není oprávněn provést přezkumné řízení sám, i kdyby žadateli o informace plně vyhověl. 
 • Povinný subjekt není oprávněn dát podnět na přezkum proti rozhodnutí nadřízeného orgánu.
 • V případě opožděných nebo nepřípustných odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu není Úřad oprávněn tato podání posuzovat jako podněty na přezkumné řízení. Působnost Úřadu je stanovena pro přezkum rozhodnutí odvolacího orgánu.
 • Spisový materiál pro účely přezkumného řízení obsahuje podklady pro rozhodnutí povinného subjektu a jeho rozhodnutí, podklady pro rozhodnutí odvolacího orgánu a jeho rozhodnutí, řádně označenou informaci, která je předmětem žádosti. 
 • Spisový materiál je na vyžádání postoupen Úřadu bez zbytečných odkladů, zpravidla do 5 dnů od dožádání, a to v ucelené formě (buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě).
 • Úřad je příslušný pro vedení správní exekuce, pokud povinný subjekt nerespektuje jím vydaný informační příkaz.

Odvolání a stížnosti proti rozhodnutí/postupu povinného subjektu:
 • Zákon č. 111/2019 Sb. neobsahuje standardní přechodné ustanovení, Úřad bude příslušným nadřízeným orgánem pro vybrané povinné subjekty v řízeních, která nebyla do 1. ledna 2020 ukončena, resp. stávající nadřízený orgán nevydal rozhodnutí o odvolání či rozhodnutí o stížnosti. Nevyřízená řízení o odvolání a stížnostech je proto nezbytné Úřadu po 1. lednu 2020 neprodleně postoupit. Pokud již dříve povinný subjekt, kterého se tato změna týká, Úřad v této otázce nekontaktoval, před předáním spisů je žádoucí obrátit se na kontaktní osobu Úřadu.
 • Spisový materiál postoupený Úřadu, a to jak v případě odvolání, tak i stížnosti, obsahuje řádně označenou informaci, která je předmětem žádosti.
 • Spisový materiál nebo jeho kopii v ucelené podobě (buď listinné nebo elektronické) je nutno předat Úřadu v zákonem stanovených lhůtách – do 7 dnů ode dne doručení stížnosti a do 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • V případě řízení o stížnosti je žádoucí Úřadu postoupit kopii spisového materiálu, aby mohl povinný subjekt dále v řízení sám konat.

Opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu:
 • Úřadu je nezbytné postoupit všechny žádosti o opatření proti nečinnosti, které nadřízený orgán na svoji nečinnost přímo obdrží, a to i pokud již ve věci rozhodl.
 • Úřad o žádosti rozhodne nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • K rozhodnutí si Úřad vyžádá stanovisko nadřízeného orgánu a kopii spisového materiálu.
 • Stanovisko a kopii spisového matriálu je nezbytné Úřadu postoupit bez zbytečného odkladu (do 5 dnů).
 • Nečinnost nadřízeného orgánu může nastat jak v odvolacím řízení, tak i při vyřizování stížnosti.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právo na informace > Pro povinné subjekty a jejich nadřízené orgány

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém