Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Proces přípravy právních předpisů musí zahrnovat vyhodnocení dopadů do ochrany soukromí a osobních údajů

 

 
 

Od 1. ledna 2013 budou na základě vládního usnesení č. 820 ze dne 14. listopadu účinná inovovaná pravidla pro přípravu právních předpisů.

Jednou ze zásadních změn v Legislativních pravidlech vlády je nová povinnost vyhodnocovat dopady navrhovaných právních norem do ochrany soukromí a osobních údajů, a to nejen při zpracování věcných záměrů zákonů, ale i důvodových zpráv.

Vyhodnocení dopadů z hlediska potřeb ochrany soukromí je běžné v řadě evropských států, neboť směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, předpokládá, že během přípravy legislativního opatření vnitrostátního parlamentu (nebo opatření založeného na tomto legislativním opatření) bude provedeno předběžné šetření či posouzení okolností a rizik a ochranných opatření týkajících se zpracování.

Souhrnně vyhodnocení dopadů zejména znamená:

  • pečlivě a uvážlivě mapovat a popsat nezbytnost změn ve zpracování osobních údajů,
  • vyhodnotit, v čem jsou dosavadní metody zpracování osobních údajů zastaralé či nedostatečné,
  • jaké budou dopady, výhody i rizika nově navrhovaných řešení v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

Odpovědné ústřední úřady i poslanci by při legislativní tvorbě měli dbát na to, aby byl v návrhu právního předpisu:

  • přesně a přiměřeně danému účelu nakládání s daty vymezen právní titul zpracování osobních údajů,
  • jasně stanoveny potřebné způsoby a další náležitosti (např. doba) zpracování,
  • vymezena oprávnění subjektů příslušných pracovat s osobními údaji,
  • zohledněno potřebné zabezpečení a rizika konkrétních operací a technologií zpracování osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů očekává, že vyhodnocení dopadů do soukromí přispěje ke zkvalitnění legislativního procesu, pomůže lépe nastavovat zákonná pravidla pro zacházení s informacemi o občanech a objasňovat nezbytnost sběru, předávání a sdružování osobních údajů v rámci přípravy státních informačních systémů. 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 29.11.2012 / 29.11.2012

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém