Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Program statistických zjišťování na rok 2016

 
 
 
Informace k návrhu vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2016

25. srpna 2015

Jako pravidelně každý rok, tak i letos ČSÚ předložil ÚOOÚ k vyjádření osnovu vyhlášky o programu statistických zjišťování na příští rok. V roce 2014 byla změněna struktura vyhlášky a všechny normy byly z normativního textu přesunuty do přílohy. V tomto trendu je pokračováno i letos, přičemž normativní text je nově doplněn o 2 poznámky pod čarou s nečíslovaným výčtem 50 předpisů EU (8 směrnic a 42 nařízení), které má tato osnova provádět.

Ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zní: „Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními úřady a vyhlásí5i) vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.“ Ve skutečnosti se však jedná o obecně konkrétní akt, tj. všeobecné opatření, které by nemělo být vyhlašováno právním předpisem, nýbrž jako opatření obecné povahy podle § 171 sq. nového správního řádu. Také DPIA je uskutečněna nedbale, a proto ÚOOÚ uplatnil připomínky, kde upozornil rovněž na legislativně technická pochybení.

čj. UOOU-08578/15-2


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Program statistických zjišťování na rok 2016

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém