Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Projekt dlouhodobé pomoci Bosně a Hercegovině

 
 
 

Úřad společně se Španělskou agenturou pro ochranu dat zahájil dne 1. února 2006 realizaci projektu „Podpora Komisi pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny“ (BA04-IB-OT-01). Projekt je hrazen z prostředků Evropské unie a uskutečňuje se v rámci programu CARDS, který je finančním nástrojem k naplnění tzv. procesu stabilizace a přidružení v zemích bývalé Jugoslávie a Albánii.

Obecným cílem projektu je podpořit budování institucí v Bosně a Hercegovině jako jednoho z předpokladů zdárného průběhu stabilizačního a asociačního procesu v této zemi. Konkrétně to znamená položit legislativní a administrativní základy ochrany osobních údajů v Bosně a Hercegovině. Toho má být dosaženo trojím způsobem – úpravou relevantní legislativy směrem ke standardům obvyklým v EU, navržením vhodné struktury a způsobu fungování nezávislého orgánu pro dozor v ochraně dat a postupným zvyšováním povědomí o dané problematice mezi občany, podniky a státními institucemi.

Projekt bude probíhat 14 měsíců formou tzv. twinningu, partnerské spolupráce mezi úřady, které pomoc poskytují (Úřad pro ochranu osobních údajů, Španělská agentura pro ochranu dat) a institucí, která pomoc přijímá (Komise pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny). Přímo v Sarajevu působí jako tzv. twinningový poradce pracovník Úřadu JUDr. Jiří Maštalka. Další odborníci z Úřadu, Španělské agentury a dva externí poradci z Itálie a Anglie budou v Sarajevu řídit krátkodobá pracovní setkání a vést semináře s podrobně vymezenou tématikou.

Ukončení projektu se předpokládá dne 31. března 2007.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Projekt dlouhodobé pomoci Bosně a Hercegovině

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém