Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2000

 

Projekt Leonardo da Vinci 2 - archiv dokumentů

 
 
 


Logo


Úřad obdržel finanční prostředky z programu Celoživotního učení/Leonardo da Vinci – Partnerství na realizaci mezinárodního projektu „Zvýšení povědomí o ochraně dat mezi zaměstnanci pracujícími v EU“. Tento projekt navázal na předchozí úspěšnou spolupráci, kdy se v rámci téhož programu Úřad podílel na projektu, který téma ochrany dat zkoumal z pohledu zaměstnavatelů.

Na realizaci projektu Úřad spolupracoval s partnerskými organizacemi v Polsku (která byla zároveň koordinátorem projektu), Bulharsku a Chorvatsku.

Projekt byl zaměřen na ochranu osobních údajů a soukromí na pracovišti. Zaměstnanci tráví na pracovišti podstatnou část dne a i zde mají právo na respektování určité míry soukromí. Zaměstnavatelé někdy narušují soukromí a neoprávněně či v neadekvátním rozsahu zpracovávají osobní údaje zaměstnanců, ať už klasickým způsobem, např. shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých údajů včetně těch, které zaměstnavatel k realizaci pracovněprávních vztahů nepotřebuje, či prostřednictvím moderních sledovacích a monitorovacích technologií.

Zaměstnanci nemají ve všech případech dostatek jednoznačných a srozumitelných informací o tom, jak se neoprávněným zásahům do svého soukromí bránit, které právní normy tuto oblast upravují a které veřejné orgány jsou kompetentní k výkonu dozoru. Mnohdy se z důvodu podřízeného postavení obávají svá práva uplatňovat. Cílem projektu proto bylo sestavit srozumitelnou, přehlednou a v praxi použitelnou příručku, která by, spolu s dalšími aktivitami, přispěla k prohloubení informovanosti zaměstnanců ve všech partnerských zemích.

Úvodní schůzka projektových partnerů proběhla 16. listopadu 2012 ve Varšavě. Cílem schůzky bylo sestavit osnovu chystané příručky, dohodnout časový harmonogram postupu prací a kontrolní termíny.

Druhá schůzka proběhla ve dnech 18. - 19. února v chorvatském Splitu a jejím výsledkem byla konsolidovaná pracovní verze chystané příručky v anglickém jazyce.

Třetí schůzka proběhla ve dnech 22. - 23. července 2013 v bulharské Sofii. Zástupci partnerských institucí podrobili závěrečnému čtení konsolidovanou verzi chystané příručky, vypořádali nové připomínky a do textu zapracovali poslední užitečné náměty. Výsledný text byl tedy připraven k překladu do národních jazyků, aby na další schůzce, která se uskutečnila v listopadu v Praze, bylo možné věnovat se grafickému zpracování a způsobu propagace příručky.

Čtvrtá schůzka se uskutečnila 14. a 15. listopadu 2013 v Praze. Rozhodnuto bylo o podobě a doplnění doprovodných kapitol textu – společného úvodu, slovníčku důležitých pojmů. Stanoveny byly termíny pro jazykovou korekturu anglické verze, z níž vycházel překlad do národních jazyků. Prodiskutovány byly formální náležitosti publikace – číslování, forma otázek a případné zařazení obrazových materiálů.

Pátá schůzka se uskutečnila ve dnech 20. a 21. února 2014 v chorvatském Záhřebu. Předmětem jednání byla zejména grafická podoba publikace, vzhled obálky v anglické verzi a ve verzi národních jazyků partnerských zemí, časový rozvrh spolupráce s grafikem a tiskárnou. Prodiskutován byl rovněž způsob prezentace publikace na nadcházejícím závěrečném mítinku ve Varšavě.

Závěrečné setkání se uskutečnilo dne 25. června 2014 v polském Gdaňsku a došlo na něm k představení výsledné publikace s názvem Ochrana soukromí na pracovišti širší veřejnosti. Představení publikace se konalo na půdě univerzity v Gdaňsku a zúčastnili se jej zástupci všech spolupracujících dozorových orgánů, tzn. zástupci úřadů pro ochranu údajů z Polska, České republiky, Bulharska i Chorvatska, a dále zájemci o danou problematiku z řad veřejnosti. V prvé části programu vystoupili s úvodním příspěvkem předseda polského úřadu a předseda bulharského úřadu, následně náměstkyně předsedy českého Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová a po ní zástupce chorvatského dozorového orgánu. Ve druhé části pak členové projektového týmu představili jimi připravené části publikace a upozornili na důležité či zajímavé body, na které při jejich přípravě narazili. Za český projektový tým vystoupil Mgr. František Nonnemann a informoval o přípravě a obsahu páté kapitoly dané publikace, která se zabývá právy zaměstnanců na informace a opravu zpracovávaných osobních údajů a veřejnoprávním dozorem v této oblasti.

Setkání u příležitosti představení publikace v ČR. Dne 18. září 2014 pozval předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec zástupce velvyslanectví partnerských zemí, zástupce personálních agentur, odborových svazů, inspekce práce, advokátních kanceláří a dalších na slavnostní představení publikace Ochrana osobních údajů na pracovišti, která je praktickou pomůckou především pro zaměstnance a uchazeče o zaměstnání.

Publikace se setkala s ohlasem zejména v oblasti personálních agentur, odborových svazů, ale také některých odborných periodik, které se vyslovily pro možnost využití publikace v rámci své oblasti působnosti. Publikace vzbudila pozornost rovněž u zahraničních kolegů z rumunského úřadu pro ochranu osobních údajů, kteří projevili zájem o překlad do rumunštiny.


Publikace je k dispozici zde.

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém