Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Mezinárodní aktivity Úřadu > Účast v mezinárodních projektech a mezinárodních dozorových aktivitách > Projekt Leonardo da Vinci

 

Projekt Leonardo da Vinci

 
 
 

Logo


Úřad získal v roce 2009 grant na realizaci projektu zaměřeného na ochranu osobních údajů na pracovišti. Finanční prostředky byly uvolněny z programu Leonardo da Vinci Partnerství. Ten v rámci Programu celoživotního učení nabízí prostor k mezinárodní spolupráci institucím z členských zemí EU a dalších států zapojených do programu.

U kolébky projektu stál polský Úřad generálního inspektora pro ochranu osobních údajů, který pro svůj záměr získal dva partnery: maďarský Úřad Komisaře pro ochranu osobních údajů a svobodu informací a český Úřad pro ochranu osobních údajů. Společně předložený návrh projektu byl schválen a každý z partnerů obdržel grant na jeho realizaci.

Projekt s poněkud dlouhým názvem „Zvýšení povědomí o ochraně údajů mezi podnikateli působícími v EU“ odstartoval na podzim roku 2009. Oproti původní představě se partneři rozhodli neomezovat záběr pouze na zaměstnavatele, ale pojednat problematiku také z pohledu zaměstnance. To se odrazilo především v kapitole věnované zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáváním.

Hlavním prostředkem k dosažení cíle projektu – zvýšit informovanost o ochraně dat – je publikace s názvem „Ochrana osobních údajů. Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele.“ Srozumitelnou formou seznamuje s obecnými principy ochrany dat, vysvětluje zaměstnavatelům a zaměstnancům jaké povinnosti a jaká práva jim uděluje příslušná legislativa v partnerských zemích. Snaží se vysvětlit, jak vhodně zabezpečená a navenek účinně deklarovaná ochrana dat pomáhá rozvíjet firemní kulturu a posilovat konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že zákony na ochranu osobních údajů v těchto státech vycházejí z relevantního evropského práva, překračuje použitelnost příručky jejich hranice a může posloužit jako užitečný průvodce také v dalších zemích EU.

Uveřejnění příručky doprovázela řada propagačních akcí, například v červenci 2011 seminář k ochraně dat v polském hlavním městě. Podobnou akci chystá náš úřad na listopad tohoto roku. Příručka našla odezvu na půdě Rady Evropy a byla představena v Pracovní skupině pro ochranu údajů (WP29), poradním orgánu Evropské komise.

Přínos projektu oceňujeme také s ohledem na praktické zkušenosti s prací v mezinárodním týmu, které zúčastnění pracovníci získali. Takto posílená kvalifikace bude dobrým argumentem při hledání dalšího uplatnění úřadu v zahraničních projektech.

Příručka je v elektronické podobě k dispozici zde, a to v PDF soubor české a PDF soubor anglické verzi.


Informace o vybraných pracovních schůzkách

První pražská schůzka Projektu partnerství Leonardo da Vinci – Praha, 4.–5. 2. 2010

Práce na mezinárodním projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí o ochraně dat mezi zaměstnavateli v EU, významně pokročily od loňského srpna, kdy český úřad získal od Evropské komise grant na realizaci této akce.

Jak jsme informovali v předchozí zprávě, bude základním výstupem projektu příručka (vademekum), která poskytne zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům, užitečné a potřebné informace z oblasti ochrany osobních údajů a soukromí na pracovišti. Během pražské schůzky partneři projektu dohodli podrobnou osnovu cílového dokumentu a stanovili pracovní cíle pro další tři až čtyři měsíce, tj. do termínu dalšího „kontrolního dne“, který se uskuteční počátkem června v Budapešti. Do té doby mají odborníci ze všech tří partnerských úřadů připravit návrh textů, které pokryjí čtyři z celkem osmi bodů osnovy. Konkrétně jde o následující tematické okruhy:

  • úvod
  • evropské právo platné v dané oblasti
  • základní principy legitimního zacházení se zaměstnaneckými daty
  • osobní údaje jako zboží

Vedle sestavování textu příručky budou zahájeny práce na přípravě souvisejících propagačních aktivit.


Druhá pražská schůzka Projektu partnerství Leonardo da Vinci – Praha, 26. 11. 2010

Práce na mezinárodním projektu, jehož cílem je především vydání příručky o ochraně dat při zaměstnávání a zvýšit povědomí o této problematice mezi zaměstnavateli, vstoupily do druhé poloviny.

Dne 26. listopadu 2010 se na našem úřadě uskutečnila další pracovní schůzka projektových partnerů z Polska, Maďarska a České republiky.

Hlavním bodem jednání bylo vyměnit si názory a připomínky k první kompaktní verzi příručky sestavené na základě příspěvků jednotlivých partnerů. Hovořilo se také o možnostech propagace chystané publikace a rovněž o organizačních záležitostech.


Budapešťská schůzka Projektu partnerství Leonardo da Vinci – Budapešť, 26. – 27. 5. 2011

Projektoví partneři na pracovní schůzce dohodli konečnou verzi anglického znění příručky o ochraně dat pro zaměstnavatele. Materiál bude přeložen do národních jazyků a předložen vytipovaným expertům k vyjádření. Pro tento účel bude připraven stručný dotazník. Další, už poslední, schůzka proběhne 20.července ve Varšavě. Bude mít formu semináře, na který polští kolegové hodlají pozvat zástupce odborné i laické veřejnosti.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém