Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Projekt v Makedonii - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů se podílí jako člen mezinárodního týmu na realizaci technické pomoci dozorovému úřadu pro ochranu dat v Makedonii (FYROM). Projekt, který odstartoval v lednu 2011 a poběží do poloviny roku následujícího, financuje Evropská komise.

Obecným cílem projektu je posílit pozici a operační kapacitu makedonského Direktorátu pro ochranu osobních údajů. Zvláštním cílem je vyhodnocení souladu právní úpravy ochrany osobních údajů ve specifických sektorech s obecnou právní úpravou, zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V každém sektoru jsou výstupem z týdenní práce dva dokumenty v angličtině: Zevrubné posouzení právní úpravy daného sektoru s doporučením změn a vypracování příručky pro správce osobních údajů v daném sektoru, kterou by přeloženou do makedonštiny vydal tamní úřad pro ochranu osobních údajů. Aktivity směřující k jeho dosažení poběží po čtyřech osách:

  1. Harmonizace relevantních národních předpisů s legislativou EU
  2. Posílení provozní kapacity
  3. Zvýšení informovanosti o ochraně dat mezi občany
  4. Modernizace informačního a komunikačního vybavení

Prvním expertem ÚOOÚ, který vstoupil do projektových prací, byl Mgr et Mgr. Vít Zvánovec. Během červnové pracovní mise se zaměřil na problematiku ochrany dat ve školství. Druhý pobyt ve Skopji o měsíc později věnoval ochraně dat a soukromí v oblasti zaměstnávání. Lze shrnout, že oba pobyty ukázaly, že v Makedonii je poměrně značné rozpětí mezi právní úpravou (právo v knihách) a právní praxí (právo v akci). Právní úprava je navíc nedostupná, neboť aktuální znění právních předpisů jsou poskytována komerčně. Exekutiva nevěnuje ochraně osobních údajů dostatečnou pozornost, neboť makedonský úřad pro ochranu osobních údajů není konzultován při přípravě nové legislativy. Situaci komplikují složité národnostní a náboženské poměry v zemi, které vyžadují, aby citlivý údaj o národnosti a náboženství byl ve školství a zaměstnání rutinně zpracováván. Na druhou stranu je nadějná situace v makedonském úřadu pro ochranu osobních údajů, který vykazuje vysokou erudici a značné odhodlání situaci napravit.

Dalším zaměstnancem ÚOOÚ, který se přímo podílí na naplňování cílů projektu v oblasti registrace zpracovatelských operací a mezinárodního předávání dat, je Mgr. David Burian. Také v jeho případě se jedná o dvě pracovní mise do Skopje.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém