Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Organizační struktura ÚOOÚ

 

Projekt Základní registry byl 1. 7. 2012 spuštěn

 
 
 

Dne 1. července 2012 spustilo ministerstvo vnitra provoz dlouho připravovaného systému Základních registrů. Jeho úkolem je zrychlení činnosti veřejné správy a zajištění procesů spojených s identifikací občana ČR.

Spuštěné Základní registry jsou čtyři – registr obyvatel, registr osob (právnické a podnikající fyzické osoby), registr územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinností. V praxi by měl systém fungovat tak, že pokud občan nahlásí jakémukoli úřadu například informaci o změně bydliště, nebude po něm už žádný další orgán veřejné moci ohlášení této změny požadovat. Oznámení totiž proběhne automaticky všude na základě prvního ohlášení změny na jakémkoli úřadě.

V rámci tohoto projektu byl současně spuštěn i Informační systém ORG (IS ORG), který je součástí celého systému Základních registrů a má podporovat bezpečnost a ochranu osobních údajů. IS ORG zabrání zneužití osobních údajů úředníkem či jinou osobou, a to díky správě takzvaného převodníku identifikátorů fyzických osob, které nahradí dosavadní používání rodného čísla systémem bezvýznamových identifikátorů. Občan tak nebude v celém systému veden pod svým rodným číslem, ale pod kódem, který náhodně vygeneruje systém IS ORG. Nebude tak ani zřejmé, kdo se pod daným číslem skrývá.

Tyto identifikátory se budou pro jednotlivé agendy nebo skupiny agend lišit a neumožní při znalosti jednoho identifikátoru vyhledávat údaje o fyzické osobě v agendě jiné. Jediným místem, kde budou všechny tyto identifikátory uloženy, je právě Informační systém ORG. V tomto systému však nejsou uložena žádná jména fyzických osob, takže ani znalost všech identifikátorů neumožňuje ÚOOÚ zjistit jejich přiřazení jednotlivým fyzickým osobám. Touto cestou realizace projektu Základních registrů IS ORG výrazně přispěje k ochraně osobních údajů občanů.

Informační systém ORG v systému základních registrů je realizován v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence, oblast podpory Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Odbor strukturálních fondů MV ČR schválil uvedený projekt dne 30. 11. 2009.

Financování investiční části požadovaného systému bylo zajištěno usnesením vlády č. 1019/2009 a je spolufinancováno z projektu Evropské unie ve výši 85 % uznatelných nákladů na základě vydání právního aktu o poskytnutí dotace ze dne 30. 11. 2010.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Informační systém ORG > Provoz ORG > Novinky > Projekt Základní registry byl 1. 7. 2012 spuštěn

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém