Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

Prokazování souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

 

 
 

Ze spisového materiálu nevyplývá, že by účastník řízení disponoval souhlasy adresátů obchodních sdělení s jejich zasíláním, ani je na výzvu Úřadu nedoložil, nebo že by byli adresáti jeho zákazníky. Naopak stížnosti jednotlivých adresátů předmětných obchodních sdělení dokládají, že tomu tak nebylo. Současně z kontrolního protokolu vyplývá, že na dotaz Úřadu, zda udělili někdy v současné době nebo v minulosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení účastníkovi řízení (nebo společnosti X), odpověděli všichni dotazovaní negativně.  

Pokud se účastník řízení odvolává na skutečnost, že pouze zajišťuje marketingovou kampaň pro svého smluvního partnera, společnost X, který má k dispozici souhlasy uživatelů daných e-mailových adres, nemění to nic na tom, že důkazní břemeno je na účastníkovi řízení jakožto odesílateli obchodních sdělení. Pokud by společnost X skutečně disponovala souhlasy jednotlivých uživatelů e-mailových adres se zasíláním obchodních sdělení na tyto adresy, tak by šlo pouze o souhlasy udělené společnosti X, nikoliv však nějakému předem neurčitému subjektu. Proto povinnost předložit souhlasy adresátů k zasílání obchodních sdělení, včetně prokázání, že souhlasy splňovaly všechny výše uvedené náležitosti, má účastník řízení, který ji však ani na výzvu správního orgánu nesplnil.

sp. zn. UOOU-09830/13

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 30.4.2015 / 30.4.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém