Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Rada Evropy

 
 
 
Rada Evropy je autorem prvního právně závazného dokumentu s mezinárodním rozměrem v oblasti ochrany osobních údajů. Je jím Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Úmluva 108) z roku 1981. Signatáři úmluvy se zavazují uplatnit zásady v ní definované do vnitrostátního právního řádu, aby tak byl zajištěn respekt vůči základním lidským právům všech jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Česká republika podepsala tuto úmluvu v roce 2000 a o rok později ji také ratifikovala.

Třicet let poté, co Úmluva 108 byla otevřena k přistoupení (symbolicky v Den ochrany dat - 28. ledna 2011) byly zahájeny práce na její modernizaci spuštěním veřejné konzultace. Bylo dohodnuto, že dokument má zůstat technologicky neutrální, opřený o základní zásady a kompatibilní především s právním rámcem EU, ale i dalšími instrumenty (např. OECD – Pravidla ochrany soukromí a přeshraničních toků osobních údajů). Dlouholetý proces modernizace byl završen 18. května 2018 přijetím protokolu o změně úmluvy, jehož obsah je stručně popsán zde. Konsolidované znění modernizované úmluvy v neoficiálním českém překladu naleznete zde. Seznam států a organizací, které modernizovanou úmluvu podepsali nebo i ratifikovali je pak uveden zde.

Již původní úmluvou byl ustaven Konzultační výbor složený ze zástupců signatářských stran a také ze zemí s pozorovatelským statutem. Celý výbor se schází dvakrát ročně ve Štrasburku na plenárním zasedání, na které Úřad pro ochranu osobních údajů vysílá svého delegáta. Činnost výboru spočívá především ve vydávání specializovaných zpráv, oborově nebo tematicky zaměřených doporučení a osvětě.

Deklarace Rady Evropy ke 40. výročí Úmluvy 108

Dokument, který byl vydán k příležitosti Dne ochrany osobních údajů 28. 1. 2021, mimo jiné konstatuje, že Úmluva 108 je dosud stále jediným právně závazným nástrojem v oblasti ochrany osobních údajů na globální úrovni. Obsahuje pak výzvu zemím k ratifikování Protokolu o změně Úmluvy 108, kterým je dosavadní znění modernizováno a přizpůsobeno dnešnímu stupni rozvoje digitálního světa. Neoficiální překlad pořízený Úřadem naleznete zde.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém