Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Reakce předsedy Úřadu RNDr. Igora Němce na článek "Vandalové a kamery"

 

 
 

11. července 2014

Ačkoli má pan Hoffman samozřejmě právo na vlastní názor, dovolím si na některé jeho závěry, které Úřad zbytečně stavějí do nepěkného světla, reagovat. Úřad pro ochranu osobních údajů nemá nic společného s tím, kdo je slušný a kdo neslušný – o tom, jak je vidět, zřejmě rozhoduje pan Hoffman sám – ale posuzuje to, zda dochází, či nedochází k porušení zákona. Kdyby chtěl být pan Hoffman spravedlivý, nepsal by, že Úřad pečuje o soukromí vandalů, protože mu jistě neuniká, že kamery zaznamenávají také někoho jiného! Celá věc je vlastně o tom, zda lze záznam z kamer zabírajících veřejné prostranství a sloužících k identifikaci osob považovat za zpracování osobních údajů výlučně pro soukromé nebo domácí potřeby. Generální advokát ve svém stanovisku uvádí, že nikoli, že je třeba aplikovat evropskou směrnici o zpracování osobních údajů, což Úřad tvrdil od počátku. To už by se ale poněkud hroutila autorova argumentace směřující k závěru, že se jedná o „do očí bijící pitomost“.

Jinak, k personální obměně v Úřadu příští rok skutečně dojde, ale doufám, že lidé v Úřadu budou mít smysl pro spravedlnost a nebudou se bát přemýšlet stejně, jak tomu bylo dosud. A také, že se budou i nadále se stejnou intenzitou věnovat tomu, co má i ve svém názvu, tedy ochraně osobních údajů.

RNDr. Igor Němec

 

Vandalové a kamery, Deník, 11.7.2014
Ivan Hoffman


DENÍK IVANA HOFFMANA
Až k Soudnímu dvoru EU se dostal případ pana Ryneše, který dostal pokutu za to, že si vandaly, kteří mu opakovaně poškozovali dům, nafilmoval a tím porušil jejich právo na soukromí. Alespoň tedy podle našeho Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pan Ryneš se odvolal a náš Nejvyšší správní soud učinil zdvořilý dotaz v Lucemburku, zda se na případ vztahuje výjimka platící pro situace, kdy jsou data zpracovávána pro osobní či domácí potřebu. Odpověď zní, že nikoli, ale generální advokát evropského soudu upozornil na jinou výjimku ze směrnice, která se vztahuje na zpracování osobních dat z důvodu oprávněného zájmu, kdy ochrana soukromí nemá přednost.
Z Evropy přišla naší justici rada, aby případy posuzovala individuálně a moudře rozhodla, kdy uživatel kamery sleduje oprávněný zájem a kdy převažuje právo na soukromí zaznamenané osoby. U našich soudců a úředníků se tedy očekává, že se při výkladu paragrafů budou řídit rozumem. To v případě pana Ryneše nemůže být takový problém. Smyslem ochrany soukromí je nepochybně ochránit slušného člověka před neslušnými.
Pokud se Úřad pro ochranu osobních údajů postavil na stranu neslušných vandalů proti slušnému poškozenému, pak se rozumem určitě neřídil. Pečovat o soukromí vandala, který nedal souhlas s tím, aby byl při svém vandalství filmován, je do očí bijící pitomost.
Úřad pro ochranu osobních údajů by si zasloužil personální obměnu. Slušelo by mu angažovat lidi, kteří mají smysl pro spravedlnost a nebojí se přemýšlet. Bez těchto dvou podmínek nejsou paragrafy v dobrých rukou a negarantují dobré rozhodnutí. ÚOOÚ by se měl začít starat o to, co nám slibuje v názvu. Vandal ať se o sebe postará sám.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 11.7.2014 / 11.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém