Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Registrační formulář - jak podat oznámení o zpracování osobních údajů - archiv dokumentů

 
 
 

Přejít na registrační formulář

Registrační povinnost je upravena § 16 zákona, podle něhož oznamovací povinnosti podléhá každé zpracování osobních údajů prováděné správcem, na které není možné aplikovat některou z výjimek z této povinnosti upravených v § 18 zákona. Je nutno zdůraznit, že povinností správce je zpracování (podléhající oznamovací povinnosti) oznámit Úřadu ještě před jeho samotným zahájením.

Oznamovací povinnost lze splnit odesláním vyplněného registračního formuláře v elektronické podobě. Tato podoba formuláře zahrnuje všechny informace důležité pro posouzení daného oznámení z hlediska rizik zamýšleného zpracování a tudíž lépe odpovídá potřebám Úřadu pro další výkon dozorové činnosti. Správcům by mělo zavedení elektronického formuláře především zjednodušit a ulehčit plnění registrační povinnosti.

Dříve, než přistoupíte k vyplnění registračních formulářů, doporučujeme seznámit se s úvodní informací o registraci na těchto webových stránkách, případně se zněním zákona č. 101/2000 Sb., především s jeho § 4 písm. j) a k), § 16 a § 18, tak, abyste spolehlivě zjistil(a), zda se na Vás a na Vámi prováděné zpracování oznamovací povinnost vztahuje. Poměrně častým pochybením je podání oznámení osobami, které vykonávají zpracování osobních údajů na základě smlouvy, typicky jako obchodní zástupce (agent), pro správce osobních údajů. Oznámení je totiž povinen podat pouze správce, který jako jediný má k dispozici souhrnné poznatky o připravovaném zpracování osobních údajů. V mnoha případech správce nezákonně požaduje od „svých“ zpracovatelů osvědčení o registraci svého vlastního zpracování, k jehož ucelené přípravě je však kompetentní výlučně správce, který za něj také primárně odpovídá, a to včetně provedení oznámení za účelem registrace zpracování nebo registrace změny již evidovaného zpracování.

Registrační formulář je určen pro oznámení pouze jednoho zpracování, pokud tedy hodláte oznámit více zpracování, je nutné použít odpovídající počet formulářů. Každé zpracování je charakterizováno především svým účelem (tj. cílem, jehož má být prostřednictvím zpracování osobních údajů dosaženo), a proto je nezbytné věnovat náležitou pozornost bodu 3 registračního formuláře, který vymezuje účel nebo účely daného zpracování.

V případě, že Vám již bylo Úřadem přiděleno registrační číslo a chystáte se oznámit další zpracování nebo oznámit změnu již registrovaného zpracování, zapište přidělené registrační číslo do formuláře, v případě oznámené změny i pořadové číslo registrace, které se změna týká. Při nedostatku místa nebo v případě, že správce hodlá poskytnout podrobnější informace o daném zpracování je možné připojit přílohu.

Pokud máte pochybnosti o povaze zpracování osobních údajů, které oznamujete, můžete zaslat dotaz elektronickou poštou.

Přejít na registrační formulář

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Registrační formulář > Registrační formulář - jak podat oznámení o zpracování osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém