Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům během pandemie COVID-19

15. 9. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách vlastní český výtah z informačního dokumentu Rady Evropy, který shrnuje základní úkoly států na poli lidských práv a principiální meze jejich pravomocí v době protipandemických opatření. Oblast ochrany osobních údajů je jednou z dotčených oblastí.
 

 
 
Účelem dokumentu je poskytnout vládám soubor nástrojů pro řešení současné bezprecedentní a rozsáhlé zdravotní krize způsobem, který respektuje základní hodnoty demokracie, právního státu a lidských práv.   

Materiál proto uvádí principy právního státu a demokracie, které je třeba v době nouze dodržovat, aby zůstaly zachovány hodnoty demokratické společnosti. V té souvislosti odkazuje na příslušné právní úpravy v dané oblasti lidských práv.   

Dokument se dotýká i tématu ochrany před trestnou činností a ochrany obětí trestných činů. V souvislosti s izolací osob v domácnostech totiž roste i počet případů domácího násilí. Jelikož se moderní společnosti více než kdy jindy spoléhají na počítačové systémy, dochází také k nárůstu podvodných jednání v této oblasti.   

Závěr pak obsahuje příslib Rady Evropy, že i nadále bude vyvíjet veškeré úsilí, aby pomohla svým členským státům během současné krize i se zmírněním jejích následků.    

Výtah ÚOOÚ z dokumentu Rady Evropy „Respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům během pandemie COVID-19“ naleznete níže.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 15.9.2020 / 15.9.2020

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém