Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

Respektování vysloveného nesouhlasu s dalším zpracováním osobních údajů

 

 
 

Pan X tedy výslovně vyjádřil svou vůli nebýt již nadále zákazníkem účastníka řízení včetně nezájmu na uzavření dalšího smluvního vztahu s účastníkem řízení, resp. projevil nesouhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů účastníkem řízení.

Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností správce nebo zpracovatele, přičemž bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje. Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně.

Argumentace účastníka řízení, že se jednalo o administrativní pochybení, resp. ve svém důsledku v podstatě o chybu pana X, když neprovedl aktualizaci své adresy, je třeba zcela odmítnout. Pan X před účastníkem řízení nijak neutajoval svou totožnost, identifikoval se shodnou elektronickou adresou a používal stejné telefonní číslo. Nedostatky softwaru (nemožnost vedení dvou adres u jednoho subjektu) nelze v žádném případě přičítat k tíži dotčenému subjektu údajů a odpovědnost za to, že bude vyslovený nesouhlas respektován, tak nese pouze a jedině účastník řízení.

sp. zn. UOOU-11552/14

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 30.4.2015 / 30.4.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém