Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Řetězení předávání osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb

 

 
 

Správce a dokonce i zpracovatel, který osobní údaje získal v souvislosti se svou činností jakožto správce nebo zpracovatel, může provádět zpracování za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů (§ 5 odst. 5).

Dále kdokoli může použít k tomuto účelu veřejný seznam.

Předávání osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb je povoleno ve vyšší míře, než obecně předávání osobních údajů: jedná se pouze o jméno a adresu a smí se použít pouze k rozesílání různých nabídek. Existují však i zde jistá omezení.

Podle § 5 odst. 6 smí správce předat jinému správci osobní údaje, které sám získal v souvislostí se svou činností pouze za předpokladu, že údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb a subjekt údajů bude o tomto postupu správce předem informován (§ 11 zákona o ochraně osobních údajů totiž říká, že Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy) a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas. Tento typ informace často spočívá pouze v bodu uzavřené smlouvy, kde je např. napsáno, že osobní údaje budou předávány. Je zde tudíž vyloučeno, aby osobní údaje předával zpracovatel.

Při kontrole jedné cestovní kanceláře docházelo k tomu, že si kancelář najímala společnost A, která pro ni dělala plošnou distribuci letáků a na adresnou distribuci si najímala další společnost B, takže osobní údaje byly posílány společnosti A, která je dále přeposílala společnosti B. Tento postup zákon nedovoluje a důvod je zřejmý: správce je povinen informovat každého správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů o tom, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním. Což se při složitém předávání nestalo a klient, který si nepřál dostávat letáky a písemně o to cestovní kancelář požádal, nadále nabídky nových zájezdů dostával.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 12.12.2013 / 12.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém