Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2000

 

Rezoluce k používání tělesných skenerů pro účely bezpečnosti na letištích

 
 
 

přijatá

Konferencí evropských komisařů ochrany dat a soukromí

29. – 30. dubna 2010, Praha

Po nevydařeném útoku na let Delta 253 z Amsterdamu do Detroitu dne 25. prosince 2009 začaly vlády a bezpečnostní orgány po celém světě diskutovat o tom, jak zvýšit bezpečnost na letištích a zda instalovat tělesné skenery k usnadnění prohlídek cestujících před nástupem do letadla. Nasazení takových skenerů a prohlídka celého lidského těla může vážně narušit právo cestujícího na soukromí a ochranu dat. Z tohoto důvodu by se mělo při úvahách o použití tělesných skenerů počítat s principy ochrany osobních údajů a s ochrannými opatřeními, stejně jako se zásadou „privacy by design“.

Jedním z principů ochrany dat, který je třeba vzít v úvahu, je potřebnost zpracování. Stále ještě není jasné, jestli tato zařízení skutečně zvýší bezpečnost na letištích. Před jejich nasazením by se také měla zvážit jejich účinnost a vliv na zdraví cestujících.

Vzhledem k současnému stavu diskuze má Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí obavu, že jsou zaváděna nová zařízení, která nesplňují standardy ochrany osobních údajů. Zdůrazňuje proto potřebu vědecky podložené a koordinované diskuze o tomto tématu.1 Také posudkům všech zainteresovaných, jako jsou vědci, techničtí experti, odborníci z oblasti zdravotnictví a ochrany dat, by mělo být popřáno sluchu. Před ukvapeným rozhodnutím o použití tělesných skenerů je třeba probrat zejména tyto následující aspekty:

1. Je zavedení tělesných skenerů na letištích nezbytné pro leteckou bezpečnost, a pokud ano, do jaké míry? Je potřeba vypracovat podrobné studie opírající se o vědecké metody a užitečnost tělesných skenerů by měla být prokázána spolehlivými empirickými daty. Stále přetrvávají vážné pochyby, zda tělesné skenery skutečně dokážou lépe odhalovat výbušniny jako třeba malá množství kapalin nebo jiných látek nízké hustoty. Je tu přidaná hodnota ve srovnání s jinými metodami prověřování osob průchodem kovovými detektory, ručními skenery nebo osobní prohlídkou? Existují-li méně rušivé metody2, kterými je možné dosáhnout stejného zvýšení úrovně bezpečnosti, potom by také měly být použity.

2. Existují přiměřené záruky zajišťující soukromí osob kontrolovaných tělesnými skenery? Technická opatření musejí zaručit, že osobní údaje cestujících nebudou ani uchovávány, ani předávány. Obrázky by měly být smazány hned, jak cestující úspěšně projde kontrolou.

Standardizovaný obrys lidského těla (mimic board picture) tolik nenarušuje soukromí a mohl by být preferovaným způsobem zobrazování těla na obrazovkách. Pokud by se objevily jakékoliv intimní detaily osob, např. zdravotně podpůrná zařízení nebo umělé části těla, měly by se zobrazit pouze obsluze skeneru. Pracovníci, kteří posuzují snímky zachycené tělesnými skenery, nesmějí být ti samí, kteří provádějí další kontroly. Svou činnost musejí vykonávat v prostorách, kde je vyloučena jakákoli komunikace s jinými kontrolory a nesmějí na cestující vidět. Kromě toho by tělesné skenery měly být instalovány až po provedení posouzení dopadů na soukromí (privacy impact assessment – PIA), jehož výsledkem by mělo být začlenění všech zde zmiňovaných principů do posuzovaného systému.

Pouze při nastolení spravedlivé rovnováhy mezi účinností a nutností těchto nových technologických zařízení na straně jedné a dopadem na soukromí cestujících v letecké přepravě na straně druhé, bude možné z hlediska ochrany dat považovat tělesné skenery za vyvážený a vhodný prostředek bezpečnostních prohlídek.

Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí proto vyzývá evropské činitele odpovědné za rozhodování, aby důkladně zvážili dopad tělesných skenerů na základní práva cestujících ještě před rozhodnutím o jejich využití na letištích.

Používána by měla být pouze zařízení přátelská vůči ochraně osobních údajů tím, že uplatňují technologie zvyšující soukromí, a která navozují správnou rovnováhu mezi potřebou vyšší bezpečnosti a právem na soukromí a ochranu osobních údajů. Úřady pro ochranu dat by měly zůstat zapojeny do rozhodovacího procesu, obzvláště během zkoušek a testovacích fází, prostřednictvím předběžných kontrol skenerových systémů (pokud to umožňuje národní právo) a možnosti monitorovat řádné fungování zařízení po jejich instalaci na letištích.

Cestující by měli být před prohlídkou tělesným skenerem informováni odpovídajícím způsobem o tomto zařízení a o svém právu na ochranu osobních údajů. Letištní orgány by měly úzce spolupracovat s úřady pro ochranu dat, aby zajistily, že informace budou splňovat zákonem stanovené požadavky.


1 Pracovní skupina podle článku 29 přijala 11. února 2009 dokument ohledně tělesných skenerů. Tento dokument a průvodní dopis Evropské komisi se nacházejí na následujících stránkách:
URL adresa http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/2009_05_11_letter_chairman_art29wp_daniel_calleja_dgtren_en.pdf
URL adresa http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/2009_05_11_annex_consultation_letter_chairman_art29wp_daniel_calleja_dgtren_en.pdf

2 např. ruční detektory nebo cvičení psi

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém