Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Řím 2008 - archiv dokumentů

 
 
 

Orgány, které vykonávají dozor nad ochranou osobních údajů v evropských státech a splňují požadavky vyplývající z Úmluvy č. 108, spolupracují v rámci Jarní konference evropských komisařů pro ochranu dat. Ta je současně stálou organizační platformou. Na plenárním zasedání se schází jednou ročně – vždy na jaře a pokaždé v jiném místě. Akci, na které se projednávají aktuální otázky ochrany osobních údajů, hostí jednotliví akreditovaní členové. Na jaře roku 2008, ve dnech 17. - 18. dubna 2008 se konference sešla v Římě. Hostitelem byl italský garant pro ochranu osobních údajů. Za český Úřad pro ochranu osobních údajů se setkání zúčastnili předseda Úřadu RNDr. Igor Němec, náměstkyně Úřadu JUDr. Alena Kučerová a inspektorka Úřadu PhDr. Miroslava Matoušová. Předseda Úřadu vystoupil s příspěvkem na téma trendů a fenoménů ochrany osobních údajů v ČR ve vztahu k privátnímu sektoru.

Ústředním mottem konference byla otázka: Jaké vyhlídky má koncept soukromí v konfrontaci s aktuálními požadavky a vývojovými trendy? Odpověď na ni byla hledána samostatně v kontextu veřejné bezpečnosti a ochrany společnosti před trestnou činností. Místo pro ochranu osobních údajů jako prvku soukromí lidí bylo zkoumáno v souvislosti s požadavky na zaznamenávání projevů a stop lidí pro potřeby odhalování trestných činů a předcházení trestné činnosti. Vystupující věnovali pozornost stále agresivnějším důsledkům hlasitě proklamované potřeby bezpečnosti „nás všech“ i přijímání technologických novinek obyvateli evropských zemí.

Koncept soukromí požívá v právním řádu všech zemí, jejichž zástupci tvoří členskou základnu Jarní konference evropských komisařů pro ochranu dat, právní ochrany. To stojí v samém základu dnešního evropského systému ochrany osobních údajů a je denně konfrontováno nejen s asertivním a dravým podnikáním, pro které jsou osobní údaje zbožím i klíčem k penězům zákazníků, ale i s rozsáhlými projekty moci výkonné na úrovni státní i nadnárodní. Jarní konference evropských komisařů pro ochranu dat i proto přijala deklaraci k záměrům Evropské unie zdokonalit kontroly osob, které přijíždějí do Evropské unie nebo její území opouštějí, a to i vlastních občanů (viz odkaz výše).

Na konferenci se otevřeně hovořilo o tom, zda oficiálnímu uznání dozorových orgánů odpovídá prosazování ochrany osobních údajů. Patrné je hledání, jak se vyhnout tomu, aby reakce nepůsobily jen jako zatvrzele negativní postoj, jehož důsledkem bude vztyčení zdi oddělující nositele a realizátory projektů, které jsou na masivním každodenním využívání údajů o stopách zanechaných pohybem a činností lidí v elektronických skladech založeny, a ty, kdo se snaží předcházet největším rizikům spojeným se zpracováním osobních údajů.

To vše bylo obsahem tematických sekcí konference. V dalších sekcích, které jsou stálou součástí jarního setkání, byla přednesena přehledová zpráva o činnosti akreditovaných institucí; ta je zpracovávána na základě odpovědí členů na dotazník. Konference přijala také zprávy o práci svých stálých orgánů. Prvním je Pracovní skupina pro justici a policii, druhým Seminář ke stížnostem vyřizovaným jednotlivými dozorovými orgány. Přednesena byla také zpráva Berlínské skupiny, která není orgánem konference; skupina se zabývá specifickými problémy ochrany osobních údajů v elektronické komunikaci a členové konference v ní jsou zastoupeni.

Novým členem se stal dozorový orgán ochrany osobních údajů z Chorvatska.

Dokumenty z konference

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém