Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Školství > Kontrola zpracování osobních údajů při poskytování služeb tzv. Smart cities (Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374)

 

Rok 2007

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28.3.2007 písemnou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pana J. D. Dne 4. 4. 2007 Úřad žádosti vyhověl a tázané informace písemnou formou poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

  1. Žadatel se tázal, kdy bylo Úřadem na základě provedené kontroly zahájeno správní řízení s Městskou částí Brno – Vinohrady a jaká byla tomuto subjektu uložena sankce.

    Úřadem bylo sděleno, že inspektor Úřadu, který tuto kontrolu prováděl, po posouzení všech skutečností a vzhledem k absenci podezření spáchání správního deliktu v této věci správní řízení nezahájil.

  2. Druhá žádost o informace se týkala toho, kolik bylo za rok 2006 Úřadem podáno trestních oznámení na základě vzniku důvodného podezření o možném spáchání trestného činu.

    Úřad žadateli sdělil, že za rok 2006 bylo orgánům činným v trestním řízení předáno celkem sedm oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mohlo dojít k trestnému činu.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém