Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2008 > Tisková zpráva 23. 4. 2008

 

Rok 2007

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28.3.2007 písemnou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pana J. D. Dne 4. 4. 2007 Úřad žádosti vyhověl a tázané informace písemnou formou poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

  1. Žadatel se tázal, kdy bylo Úřadem na základě provedené kontroly zahájeno správní řízení s Městskou částí Brno – Vinohrady a jaká byla tomuto subjektu uložena sankce.

    Úřadem bylo sděleno, že inspektor Úřadu, který tuto kontrolu prováděl, po posouzení všech skutečností a vzhledem k absenci podezření spáchání správního deliktu v této věci správní řízení nezahájil.

  2. Druhá žádost o informace se týkala toho, kolik bylo za rok 2006 Úřadem podáno trestních oznámení na základě vzniku důvodného podezření o možném spáchání trestného činu.

    Úřad žadateli sdělil, že za rok 2006 bylo orgánům činným v trestním řízení předáno celkem sedm oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mohlo dojít k trestnému činu.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém