Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2000

 

Role Úřadu

 
 
 
Banner

IS ORG nahradí rodná čísla, užívaná jako univerzální identifikátor, ze kterých se navíc dá zjistit datum narození a pohlaví držitele, novými identifikátory bez osobních údajů, tzv. ZIFO – zdrojový identifikátor fyzické osoby. Fyzická osoba tak získá číslo, které bude přiděleno pouze jí, a je tedy jedinečné. Pro každou agendu se ze zdrojového identifikátoru (ZIFO) odvodí tzv. agendový identifikátor fyzických osob (AIFO). Z agendového identifikátoru nebude možné odvodit základní ani jiný agendový identifikátor. Převodník údajů je jediné místo, které uchovává a zpracovává seznam identifikátorů AIFO. Přitom se neví nic o osobě, která se pod AIFO skrývá.

Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů v systému základních registrů bude možné převádět identifikátory z jedné agendy na identifikátory v jiné agendě pouze v ORG, a to na základě autorizovaného požadavku oprávněného subjektu.

Kromě vytvoření samotného systému referenčních údajů v jednotlivých registrech dojde i ke zvýšení zabezpečení a ochrany osobních údajů každého z nás. To znamená, že například bydliště nebo místo a datum narození bude uloženo pouze v jednom z registrů a ostatní oprávnění uživatelé si tyto údaje budou z tohoto registru pro svoji potřebu stahovat.

IS ORG

Definice ORG – převodníku identifikátorů (ve zkratce)

ORG je specifický informační systém základních registrů, který zajišťuje ochranu osobních referenčních údajů uložených v základních registrech.

  • ORG neobsahuje žádné osobní údaje, vyjma ZIFO a AIFO

  • přiděluje zdrojový identifikátor fyzické osoby (ZIFO)

  • ze ZIFO generuje agendové identifikátory fyzické osoby (AIFO) pro cílové agendy

  • zajišťuje, jako jediný v celém systému základních registrů, převody agendových identifikátorů fyzických osob, tzn. převádí AIFO jedné agendy na AIFO druhé agendy

Informační systém ORG komunikuje výhradně a pouze s informačním systémem základních registrů (ISZR).

Realizátorem projektu a správcem Informačního systému ORG je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informační systém ORG v systému základních registrů je realizován v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence, oblast podpory Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Odbor strukturálních fondů MV ČR schválil uvedený projekt dne 30. 11. 2009.

Financování investiční části požadovaného systému bylo zajištěno usnesením vlády č. 1019/2009 a je spolufinancováno z projektu Evropské unie ve výši 85 % uznatelných nákladů na základě vydání právního aktu o poskytnutí dotace ze dne 30. 11. 2010.

Záznam přednášky k představení Informačního systému ORG zde.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém